Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 10 JUNI Visa alla rubriker
Publicerat kl 15:46

Folkomröstningen i Malå avgjord ett år i förväg
MALÅ. Valet var avgjort redan ett år innan Malåborna gick till valurnorna för att rösta om Svensk kärnbränslehantering skulle få göra en undersökning för att kunna förvara använt kärnbränsle i berggrunden i kommunen.
   Det visar en studie som statens offentliga utredningar publicerade på onsdagen om den kampanj som föregick folkomröstningen i Malå.
   Redan ett år före folkomröstningen hösten 1997 hade 70 procent av befolkningen i Malå bestämt sig för hur de skulle rösta. Den sista hektiska månaden då valkampanjen pågick som intensivast hade betydelse endast för 19 procent av väljarna. Bara sju procent av väljarna fattade beslut om hur de skulle rösta under sista veckan före valet.
  
Lokaltidningen viktig
   Malåborna gick till valurnorna 21 september. Valdeltagande var högt - hela 87 procent deltog i den kommunala folkomröstningen där 54 procent av väljarna sade nej till en fortsatt studie, medan 44 procent var positiv till att SKB skulle få fortsätta sina undersökningar.
   I grannkommunen Storuman hade en liknande omröstning föregåtts av en stundals ganska hätsk och uppslitande kampanj, medan kampanjen i Malå blev mycket lugn och sansad.
   Den undersökning som presenterades i Malå på onsdagen visar att lokaltidningen Norra Västerbotten var den stora kunskapskällan för de flesta Malåbor när de skaffade sig information inför valet. Tidningens nyhetsartiklar upplevdes som tillförlitliga, medan väljarna inte alls hade samma tilltro till de politiska partiernas inlägg i valdebatten.
  
Rädda för olyckor
   Svensk Kärnbränslehantering har enligt undersökningen hög trovärdighet, det var också därifrån varannan väljare sade sig ha fått sin viktigaste information.
   - Undersökningen visar att ja-sidans väljare har en mycket större tilltro till myndigheternas information. Nej-sidans anhängare saknar däremot tilltro till myndigheterna, de har dessutom inte heller någon hög tilltro till den egna sidans organisationer utan de präglas av en allmänt skeptisk syn, säger den nationelle samordnaren Olof Söderberg.
   Undersökningen visar även att Malåborna inte upplevde själva tekniken att förvara kärnbränslet i berggrunden som problematisk. De stora farhågorna gällde olyckor och missöden vid transporten till förvaringsplatsen. Men rent generellt tycker Malåborna att avfallet ska tas om hand nere i Södra Sverige där det produceras.
  
Ove Byström/TT

Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan