fredag 29/5 1998
  Estonias ägare stämmer inte varvet
STOCKHOLM. M/s Estonias ägare väljer att inte stämma de tyska Meyervarvet som byggde olycksfärjan.
   På fredagen beslutade Estonias ägare Nordström & Thulin och Esco - den estniska statens rederi - att inte starta en process mot Meyervarvet i Tyskland. Senast i juni skulle en stämningsansökan ha lämnats in.
   -Vi har inget att tjäna på en process mot varvet, säger Hans Laidwa, informationsdirektör på rederiet Nordström & Thulin till TT.
   -Det skulle inte föra sjösäkerheten framåt om vi gick vidare och stämde dem. Den Internationella haverikommissionen har redan pekat på de brister som rådde. Nu är det myndigheternas sak att gå vidare med de frågorna.
  
Lågprioriterad process
   Hans Laidwa säger också att en process mot varvet aldrig har haft största prioritet ur rederiets synvinkel. Den Internationella haverikommissionens rapport har varit det som vägt tyngst.
   Det tyska varvet har tidigare i en egen rapport hävdat att det var felaktiga reparationer och dåligt underhåll av bogvisiret som ledde till haveriet.
   Estonia kantrade och förliste natten till 28 september 1994 när hon var på väg från Tallinn till Stockholm. 852 människor miste livet i olyckan, 137 människor överlevde. Det var den största sjöolyckan i Europa sedan andra världskriget.
  
Kritiserad rapport
   Den Internationella haverikommissionens hårt kritiserade rapport kom i december 1997. Där slogs det bland annat fast att låsanordningarna till Estonias bogvisir brast under trycket av vågorna. Låsen var för svaga.
   Orsaken till att fartyget kapsejsade var enligt kommissionen att stora mängder vatten strömmade in på bildäck. Det ledde till att fartyget blev instabilt och vattenfylldes. Befälet på kommandobryggan insåg inte att bogen stod helt öppen när fartyget började få slagsida.
   I februari lades brottsutredningen kring Estoniaolyckan ned. Åklagaren kunde inte finna att någon varit straffbart oaktsam i samband med förlisningen.
   I januari sålde Nordström & Thulin sin andel i Estline. I dag är den estländska staten ensamägare till färjelinjen. Nordström & Thulin bedriver inte längre någon färjeverksamhet till Estland eller Gotland. (TT)