tisdag 26/5 1998
  Jakobs stege blir trappa i nya bibeln
STOCKHOLM. Glöm Jakobs stege. I den nya översättningen av Bibeln drömmer patriarken i stället om att han tar trapporna upp till Himmelens portar. Efter 25 års arbete är nu Bibeln i sin helhet översatt till modern svenska.
  
FAKTA: BIBELÖVERSÄTTNINGAR
   Bibeln är en del av vårt kulturarv som alla medborgare har rätt att få tillgång till i en korrekt och begriplig översättning. Det var skälet till att regeringen 1972 tillsatte bibelkommissionen.
   * 1981. Nya testamentet klart. Det har sålts i 5,4 miljoner exemplar och dragit in över nio miljoner kronor till en fond som ska bekosta nya översättningar.
   * 1986. De apokryfiska böckerna översatta.
   * 1999. Hela bibeln inklusive Gamla testamentet ”invigs” första advent.
   * 2000. Komplett bibel med noter, uppslagsdel och parallellhänvisningar klar.
   Tidigare bibelöversättningar i Sverige har kommit 1541, 1703, version med noter och hänvisningar (Karl XII:s bibel) och 1917.
   Bibeln finns i komplett skick utgiven på 355 språk.
  

   För en dryg vecka sedan satte den statliga bibelkommissionen till sist punkt i sin version av Gamla testamentet - arbetet med att ge texterna en modern språkdräkt har pågått sedan 1974. Därmed är hela Bibeln översatt. Offentlig blir den först i augusti nästa år, då texten efter ytterligare genomgång lämnas till regeringen.
   Flera förlag ligger i startgroparna för att få ge ut nya Bibeln som väntas bli alla tiders storsäljare. Det nya Nya testamentet som blev klart 1981 har i olika utgåvor sålts i ofattbara 5,4 miljoner exemplar. Första advent 1999 blir den stora invigningsdagen då en bibelutgåva avsedd för gudstjänst är färdig att tas i bruk.
  
Vind i stället för ande
   Redan i Skapelseberättelsens första verser skiljer sig språket markant från texten i den nuvarande översättningen från 1917. Det är inte längre Guds Ande som svävar över vattnet i skapelseögonblicket, utan en Gudsvind som sveper fram.
   Detaljer kan det tyckas, men förändringarna kommer säkert att sätta sinnena i brand på dem som vill behålla det invanda. Sådant har hänt förut. I Göteborgs stift vägrade man att använda 1917 års Bibel långt in på 30-talet, den latinska bibelöversättningen Vulgata accepterades först efter 400 år.
   - När det gäller Gamla testamentet har vi arbetat med en annan, äldre grundtext än vid den förra översättningen. Då begränsade man sig till en viss standardtext, vi har gått bakom den, säger bibelkommissionens sekreterare Christer Åsberg till TT.
   Det har gett grund för nya tolkningar. När det gäller Jakobs syner i drömmen tror kommissionen att de syftar på trapporna till toppen de pyramidlika tempel, zikkurater, som vid den tiden fanns i Babylon.
  
Vardagssvenska för Job
   - I 1917 års bibel ville man språkligt hitta en enhetlig bibelstil som passade hela verket. Vi är ute efter att avlyssna variationerna och hitta bra litterära uttryck som finns i vår tids språk, framhåller Åsberg. I Jobs meningsutbyte med Gud, till exempel, får Job tala vardagssvenska, medan Guds vredgade svar blir mer högstämda.
   Inom Svenska bibelsällskapet drar man nu i gång en bred kampanj för att förbereda såväl samfunden som allmänheten på seklets stora bokhändelse. Att nya bibeln blir köpt tvivlar man inte på. Kampanjen fokuseras därför på att övertyga folket att också läsa och bruka sin nya bibel.
  
Rolf Sundblad/TT