fredag 22/5 1998
  Riksdagen debatterar hemligstämplingen av scientologbibeln
STOCKHOLM (TT). Samtidigt som den så kallade scientologbibeln var hemligstämplad av regeringen gick den bra att läsa i riksdagen.
   Men regeringen gjorde inte fel som hemligstämplade handlingarna, anser riksdagens konstitutionsutskott, KU.
   Granskningen av regeringens hantering av scientologbibeln diskuteras på onsdag i riksdagens dechargedebatt, som gäller årets KU-granskning av regeringen.
   Fallet med scientologernas cirka 200-sidiga dokument, som regeringen hemligstämplade efter bland annat kritik från USA, har kommit lite i skymundan av mer spektakulära KU-ärenden som statsminister Göran Perssons utlandsresor.
   Både mp och vp har reserverat sig i KU, där majoriteten friar regeringen från kritik.
   Scientologbibeln lämnades i september 1996 in till justitiedepartementet av en privatperson, som sedan begärde att få den utlämnad. Vitsen var att bibeln, som studeras på dyra kurser hos Scientologikyrkan, skulle bli offentlig handling och gratis för alla att läsa.
   Till en början lämnade också justitiedepartementet ut handlingen. Men den 16 oktober 1997 tog regeringen fram hemligstämpeln. Ett utlämnande kan störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser. Därför ska sekretess gälla, ansåg regeringen.
  
Press från USA
   Bakom kulisserna hade då framför allt amerikanska intressen agerat hårt mot regeringens hantering. Beslutet kritiserades i riksdagen och frågan KU-anmäldes.
   Riksdagens ledning gjorde också en annan bedömning än regeringen och valde att låta tryckfrihetsförordningens krav på offentlighet gå först.
   Under KU:s behandling belades samtliga ledamöter något dramatiskt med munkavle, med hänvisning till utrikessekretessen. Så småningom kom KU fram till att regeringen har tillämpat gällande rätt och att det inte finns grund för någon kritik.
   Miljöpartiet och vänsterpartiet vill slå fast och kritisera att regeringen har ändrat inställning efter utländska påtryckningar.
   Scientologernas heliga skrifter har skrivits av kyrkans grundare L Ron Hubbard. Bärande tes är att utomjordingar lever som parasiter i människan och hindrar hennes utveckling.
   När bibeln först blev offentlig handling i riksdagen satt upprörda scientologer där en tid och turades om att läsa skriften, så att ingen obehörig skulle komma åt den. Efter en tid upphörde den vakthållningen.