tisdag 12/5 1998
  Fler Leanderfall får ersättning, tror professor
KARLSKRONA. Staten kommer att tvingas ge ekonomisk ersättning till en mängd svenskar som stämplats som säkerhetsrisker av Säpo.
   Den bedömningen gör Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, efter nya uppgifter om att 420 människor stoppats från att få tjänster inom försvaret mellan 1974 och 1976 av rent politiska skäl.
   Tidningen Sydöstran har fortsatt sin granskning av de register som hittades i länstyrelsens källare i Karlskrona förra året. De nya uppgifterna visar att militärens underrättelsetjänst gjort omfattande personalkontroller genom att hämta uppgifter från Säpo. De personer som militären stoppade var svenskar som Säpo antingen ansåg visade bristande laglydnad eller hade politiska åsikter som ansågs farliga. Det kunde vara någon som bara var på ett möte med någon vänsterrörelse på 1960- och 1970-talet.
   Än i dag är de flesta av dem som stoppades ovetande om varför de inte fick jobbet de sökte eller varför de inte steg i graderna inom det militära.
  
Fick upprättelse
   Den ende som fått klarhet är snickaren Torsten Leander. Han fick efter en kontroll 1979 lämna sitt arbete på Marinmuseet i Karlskrona på grund av att han ansågs vara en säkerhetsrisk då han hade koppling till vänsterrörelsen.
   Regeringen har beslutat att han ska få 400 000 kronor för den kränkning han utsatts för.
   -Fler än Torsten Leander kommer att få ekonomisk upprättelse. Registernämnden ska vara klar med sitt arbete i december. Då kan regeringen inte säga att det bara var Leander som Säpo missbedömt, säger Dennis Töllborg, som företrätt Torsten Leander.
   -Men å andra sidan kan de inte heller säga att det finns ett 100-tal liknande fall. Det skulle handla om 40-50 miljoner kronor i ersättningar. Det är både för mycket pengar och för mycket problem, säger han till TT.
  
Ett undantag
   I Säpodokumenten mellan 1967 och 1976 framgår det sällan hur fördelningen ser ut mellan de personer som stoppats på grund av att de begått brott och de som uteslutits för sina politiska åsikters skull. Men det finns ett undantag. Under de tre åren, 1974 till 1976 går det att utröna att det är totalt 420 personer som enbart stoppats eftersom de betecknas som personer med ”bristande medborglig pålitlighet”.
   -Det är klart att Säpo inte gjort felbedömningar i samtliga fall. Det vore att underkänna säkerhetstjänsten. Men självfallet finns många som stoppats utan att ha varit en säkerhetsrisk. Men det värsta är inte att Säpo gjort kontroller. De har bara gjort sitt jobb och gjort vad de blivit tillsagda av regeringen. Det värsta är det politiska hyckleriet och ljugandet. De har ju känt till det hela tiden men låtsas ändå inte om det, säger Dennis Töllborg.
   Lars-Erik Lövden (s), vice ordförande i justitieutskottet och ledamot av registernämnden, säger sig vara förvånad över antalet människor som stoppats av politiska skäl. Men han tycker inte antalet kontroller, 1,2 miljoner på nio år, är särskilt högt.
   -Det ska ses mot bakgrund av det kalla kriget, säger han till Sydöstran. I dag är det betydligt färre som inte klarar säkerhetskontrollen.
  
Suzanne Hörle/TT

  
FAKTA/REGISTERNÄMNDEN
* Registernämnden, riksdagens övervakningsorgan av Säpo, skapades 1 juli 1996 för att ge bättre insyn i hanteringen av registerkontrollen.
* Nämnden består av en socialdemokrat och en moderat samt jurister som bestämmer när uppgifter ska lämnas ut om enskilda personer. Nämnden utövar också tillsyn av Säpos registrering av uppgifter i polisregister.
Årsrapporten från 1997 visade att uppgiftsutlämnandet blivit mer restriktivt. Av 69 303 förfrågningar om registerkontroll fann Säpo uppgifter om 4 134 av fallen. 3 741 fanns i polisens belastningsregister och 393 i Säpos register. Från belastningsregistret lämnades uppgifter ut i 1 082 fall. Från Säporegistret tillät registernämnden att information om 39 fall lämnades ut.