måndag 4/5 1998
  Naturvårdsverket vill fördubbla antalet rovdjur
STOCKHOLM. De stora rovdjuren är fortfarande för få i Sverige, anser Naturvårdsverket. I nya förslag till åtgärdsprogram föreslås att antalet vargar, björnar, järvar och lodjur på sikt fördubblas.
   - Vi vill återställa det naturliga tillståndet, så som det var innan de här djuren sköts bort från större delen av landet, säger Robert Franzen på verkets viltenhet.
   I praktiken innebär det att antalet lodjur, som i dag är 1 000 - 1 500, tillåts öka till cirka 3 000. Förutsättningen är att de får chansen att sprida sig till områden som i dag saknar fast stam, främst södra Svealand och hela Götaland. I dag finns lodjuren i norr, men artens huvudbyte, rådjuret, finns främst i söder.
   Om expansionen söderut blir verklighet kan en ökad avskjutning bli möjlig i renskötselområdet där lodjuren på sina håll ställer till med omfattande skador.
  
Avskjutning begränsas
   - Vi vill att lostammen ska ha sin tyngdpunkt i Götaland och Svealand, där de ställer till med minst skada, säger Franzén.
   - Därför är det viktigt att avskjutningen under en tid begränsas där expansionsfronten går, det vill säga i höjd med södra Bergslagen.
   Det finns en annan fördel, som verket ser det, med färre lodjur i norr. Det innebär att man kan få större acceptans bland samerna för fler järvar i renskötselområdet.
   - Järven har sitt egentliga utbredningsområde i fjälltrakterna och kan inte leva någon annanstans, vilket lon kan, säger Anders Bjärvall, ansvarig för rovdjursfrågor på verket.
  
Risk för jägarkonflikt
   Målet är en stam på minst 600 järvar. I dag är antalet 200 - 320.
   - Förutsättningen är acceptans från samernas sida. Det är därför som
   vi är beredda att tillåta hårdare skyddsjakt på lo, säger Bjärvall.
   Baksidan är en potentiell konflikt med jägarkåren. Om lodjuren istället ska bli fler i södra Sverige blir det konkurrens om rådjuren.
   - Det måste jägarna vara beredda att acceptera. Man måste komma ihåg att den situation vi haft under 1900-talet, med väldigt få stora rovdjur i markerna, är helt onaturlig, säger Bjärvall.
   Liknande åtgärdsprogram för varg och björn har presenterats tidigare. Björnstammen, som i dag omfattar 800 - 1 300 djur ska få öka till 2 000 - 2 500 djur. Vargarna, i dag 50 - 70, ska få öka till ”minst” 100 eller cirka 15 reproducerande par. Dessa mål tycks ha accepterats av de flesta remissinstanser, enligt verket. När det gäller storleken på vargstammen är dock många genetiker kritiska.
   - Hundra djur är en extremt låg siffra. Det går inte att kalla en så liten stam livskraftig. Den genetiska variationen är för låg och stammen är väldigt utsatt för slumpartade faktorer, säger Linda Laikre, genetiker vid Stockholms universitet.
  
Roland Johansson/TT