torsdag 16/4 1998
  John Takman död
STOCKHOLM. John Takman, socialläkare, debattör och före detta vpk-riksdagsman, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 85 år gammal.
   För den stora allmänheten var John Takman mest känd för sitt engagemang för zigenarna i Sverige. I en doktorsavhandling konstaterade han att utbildningen är viktigare än något annat om zigenarna skall kunna inordnas i det svenska samhället.
   John Takman blev med lic 1945 och var därefter under 30 år socialläkare vid Stockholms stads barnavårdsnämnd.
   Han fick tidigt sin kommunistiska övertygelse efter att ha vistats i arbetslöshetens Amerika 1929-31, en tid han beskrivit i boken Min amerikanska ungdom. Han var ordförande i Svenska Clartéförbundet 1947-51, redaktör för tidningen Clarté 1947-56 och ledamot av kommunistpartiets - sedermera vpk:s - partistyrelse 1957-75. Han var också riksdagsman från 1971 fram till 1976, då han sparkades från riksdagsvalsedeln för vpk. Han hade gjort sig alltför obekväm genom att solidarisera sig med Sovjetunionen och kärnkraften. I stället övergick Takman till det nystartade Arbetarpartiet Kommunisterna (apk), som han förblev troget till sin död.)
   John Takman skrev också flera böcker i socialmedicin, och tog tidigt ställning för fri abort. Två böcker som väckte diskussioner var Ungdomens sexuella frågor, som kom ut på 40-talet, och Sex i tonåren från 60-talet.
   John Takman var aktiv kommunist in i det sista och var vid sin död i färd med att nyöversätta Karl Marx Kapitalet. Ännu efter kommunismens kollaps i Östeuropa ansåg han att det är möjligt med kommunism i en demokrati och han har i intervjuer förklarat att han aldrig kunnat förlåta Sovjetunionens siste ledare Michail Gorbatjov och Rysslands president Boris Jeltsin. (TT)