onsdag 15/4 1998
  Blodpropp ökar risk för cancer
STOCKHOLM Personer som haft blodpropp i ben och lungor löper större risk att även drabbas av olika typer av cancer. Det visar en uppföljning av drygt 60 000 personer som vårdats på sjukhus för blodpropp, skriver Svenska Dagbladet.
   Första året efter blodproppen ökar cancerrisken 40 procent samtidigt som risken är störst bland de yngsta patienterna. Efter det första året minskar risken något, till cirka 30 procent, å andra sidan kvarstår risken i årtionden.
   Bakgrunden till undersökning var att cancerpatienter tycks ha haft en ökad risk att få blodpropp i benen. Den omfattande kartläggningen visar att det finns en koppling mellan blodpropp och nästan alla cancerformer men högst är siffran för äggstockscancer.
   I en rapport diskuterar forskarna, bland dem Olof Nyrén vid Karolinska institutet, tänkbara förklaringar till fenomenet. De menar att det kan bero på att mycket tidiga och oupptäckta cancersjukdomar på något sätt stimulerar uppkomsten av blodproppar. Eller att någon eller några okända gemensamma riskfaktorer ger upphov till de båda sjukdomstyperna.
   Forskarna efterlyser nu ytterligare forskning för att öka kunskapen om vad som eventuellt kan vara gemensamt mellan sjukdomarna.(TT)