Måndag 6 april 1998
  ”Scientologerna är världens farligaste sekt”
Scientologerna är världens farligaste sekt.
  Det hävdar prästen Karl-Erik Nylund som under flera år studerat ett 60-tal sekter.
  – Det är en manipulativ sekt och de är experter på mental press.

  – Den person som släppte deras ”bibel” i Sverige, genom att lämna den till riksdagen, har tvingats att lämna landet. De tål inte dagsljus och förföljer sina kritiker, säger Karl-Erik Nylund.
  I dagarna kommer Karl-Erik Nylund ut med en bok där han berättar om ett antal sekter som är verksamma i Sverige.
  Han har talat med hundratals före detta sektmedlemmar och deras anhöriga och dessa samtal bildar grunden för hans forskning.
  Han har listat de sex farligaste sekterna och scientologkyrkan toppar hans lista.
  Scientologerna har stort inflytande runt om i världen. De har en väl utbyggd underrättelsetjänst och tål inte kritiker.
  – De förföljer metodiskt sina kritiker, säger Nylund.
  Enligt Nylund känner man igen de manipulativa och farliga sekterna genom de fyra A:na.
Aggression (intern kritik accepteras inte)
Aversion (mot utomstående)
Alienation (stänger av samhället utanför)
Absolut sanning.
AnnCharlotte Ericsson

De sex värsta sekterna i Sverige
Scientologikyrkan
Grundades i USA av science fiction-författaren L Ron Hubbard 1947. Strävar efter att nå en högre medvetandenivå genom att avlägsna bilder av tidigare upplevelser som styr handlande och tänkande.
  Antal medlemmar i Sverige: 500–1 000 aktiva, betydligt fler som gått kurser.
Enighetskyrkan
Kommer från Korea och grundades av San Myung Moon som anser sig vara en ny Jesus. De strävar efter världsherraväldet och alla ska ge bort sin egendom till sekten. Harmoni uppstår om folk gifter sig med varandra.
  Antal medlemmar i Sverige: cirka 200 personer.
Familjen/Guds barn
Startades av dansken David Berg, alias Moses Berg. En hippierörelse som förespråkar fri sex. Incest är helt okej och medlemmarna har inga hämningar.
  Antal medlemmar i Sverige: Ett hundratal som flyttar runt i landet.
World light center
Startades i Vingåker av Lilly Gardeby. Hon är en massör som anser sig vara Jesu moder och har ett finger med i allt som händer. Medlemmarna lever i ett kollektiv och för några år sedan var de betydligt fler än i dag.
  Antal medlemmar i Sverige: Omkring 8 personer som är verksamma utanför Växjö.
Linbusamfundet
Ledaren är Hallstein Farensveit och sekten återfinns i Älmhult i Småland. Sekten anser att människan är en maskin som ska jobba hårt och äta lite.
  Antal medlemmar i Sverige: Omkring 30.
Hare Krishna
Intellektuell orientsekt med starkt fäste världen över. Man når framgång och harmoni genom filosofiskt tänkande och renlevnad.
  Antal medlemmar i Sverige: Ett hundratal.


Läs mer - alla nyhetsartiklar ur dagens Aftonbladet: