söndag 5/4 1998
  Utvecklingsstörda barn lobotomerades i Sverige
LULEÅ (TT). Lobotomering utfördes på 4 500 svenskar, dubbelt så många som tidigare varit känt, utsattes för lobotomering mellan 1944 och 1963.
   De flesta var mentalpatienter men även utvecklingsstörda barn utsattes för detta ingrepp i hjärnan, visar en kartläggning som gjorts av Sveriges Televisions samhällsprogram Norra Magasinet.
   Uppskattningar som tidigare gjorts vid Socialstyrelsen har antytt att drygt 2 000 personer lobotomerats i Sverige. Någon exakt siffra har aldrig tagits fram.
   - Men jag blir inte förvånad över siffran 4 500. Det låter rimligt, säger till TT Dan Ericsson, kd-riksdagsman som i flera motioner krävt att Sverige, liksom Norge, ska betala ersättning till lobotomipatienterna.
   Norra Magasinet, som sänds på måndagskvällen, har jämfört mentalsjukhusens rapporter om lobotomering med rapporter från kirurgavdelningar på sjukhusen.
   Resultatet visade att omkring 500 lobotomiingrepp utfördes på personer som inte kom från mentalsjukhusen.
   Bland andra lobotomiopererades en sjuårig pojke med diagnosen ”utvecklingsstörd, hyperaktiv” i Umeå 1949. Han avled under operationen.
  
Utan anhörigas medgivande
   Mellan 1947 och 1960 utfördes 586 lobotomioperationer på patienter från Umedalens mentalsjukhus i Umeå.
   I strid med reglerna utfördes flera av dem utan att anhöriga gett sitt medgivande, visar uppgifter som Norra Magasinet fått fram.
   I programmet förekommer uppgifter som tyder på att försök med lobotomering gjordes för att bota alkoholism och kriminalitet.
   Lobotomering innebär att förbindelsen mellan pannloben och hjärnans undre del skärs av genom ett kirurgiskt ingrepp.
   Metoden användes främst för att dämpa svår ångest och lindra schizofreni. Effekten blir dock också att patientens personlighet förändras. Känsloliv och intellektuell förmåga påverkas mycket negativt.
   Martha Strömbladhs schizofrenisjuke make lobotomiopererades i Vänersborg 1963.
   Han har bland annat förlorat tidsbegreppet, och tror att hans barn fortfarande är små, 40 år efteråt.
  
Ersättning till 500 i Norge
   - Allt har de tagit ifrån honom. Känsloliv, sexualitet. Och de har också tagit honom från mig och barnen. Jag förstår inte varför de skulle operera honom. Han skulle ju ändå vara kvar på sjukhuset, säger hon i TV-programmet.
   - Snart är vi 68 år båda två. Vem kunde tro att vårt liv skulle bli så här. I Sverige?
   I Norge har hittills omkring 500 personer fått 100 000 kronor vardera i ersättning från staten för att de lobotomerats.
   Dan Ericsson, vars politiska intresse delvis väcktes av filmen Gökboet som handlar om lobotomering, fick i höstas en motion om en svensk ersättning avslagen.
   Han skrev genast en ny motion, som ska behandlas av riksdagen nästa torsdag.
  
”Obegripligt litet gensvar”
   - Det är obegripligt att det varit så litet gensvar i riksdagen för det här. Men det är väl för att det är en svag grupp som har svårt att komma till tals, säger han.
   - Man kan väl jämföra med dem som tvångssteriliserades, och som nu lovats ersättning. Ingen brydde sig om dem tills kultureliten engagerade sig för dem.
   Per Vallgårda/TT