28 läste Leif Blombergs sjukjournal i smyg - nu väntar straffåtgärder
GÖTEBORG. Sammanlagt 28 personer läste statsrådet Leif Blombergs journal utan tillräckligt giltiga skäl. Förmodad påföljd: allt från erinran till varning.
   På onsdagen blev internutredningen om smygläsandet av journalen klar. Nu kallar sjukhusledningen till fackliga förhandlingar.
   - Vi ser allvarligt på det här, säger samordnaren av sjukhusets chefläkargrupp, Ann-Christine Andersson som tillsammans med bland annat chefläkare Ulf Smith arbetat med internutreningen.
   Under de dygn som Leif Blomberg låg för döden på Sahlgrenska, smygläste 38 sjukhusanställda hans journal, trots att de egentligen inte hade med hans vård att göra.
   Enda sättet att komma in i datasystemet är att logga in sig med en personlig kod, och därför kunde de 38 snabbt avslöjas. 10 av dem hade giltiga skäl.
   Enligt internutredningen är det 28 anställda inom olika yrkesgrupper, som läst journalen utan tillräckligt giltiga skäl. Alla tillhör dock neuroområdet och är därför i och för sig behöriga att under tystnadsplikt läsa områdets journaler.
   - Men vi har mycket tydliga regler för det här. Man ska inte läsa i journaler som man inte är berörd av, trots behörighet.
  
Ingen polisutredning
   Vilka de disciplinära åtgärderna kommer att bli vill Ann-Christine Andersson ännu inte säga.
   - Vi vill veta hur facket ser på det innan vi tar ställning, säger hon.
   De 28 har angett lite olika skäl till varför de smygläst. Någon polisutredning är dock inte aktuell. Ingen anses ha gjort sig skyldig till sekretessbrott i och med att informationen inte har spridits till tredje man. Chefsläkare Ulf Smith anmäler dock händelsen till socialstyrelsen.
   Universitetsjukhuset är under datorisering, idag söker de anställda behörighet inom respektive områden.
   - Ingen utifrån kan komma åt journalerna, inte ens anställda inom andra områden. Idag är säkerheten mycket större än tidigare då vi hanterade pappersmappar.
   Det var i slutet av februari som Leif Blomberg drabbades av en hjärnblödning under ett besök i Göteborg. Han avled den 2 mars på Sahlgrenska sjukhuset.
  
Christina Byström/TT