Mordet på Palme kostar staten en miljard
STOCKHOLM (TT). Mordet på Olof Palme har hittills kostat staten 650 miljoner kronor. Slutnotan efter nya utredningar och rättegångar kan bli en miljard kronor.
   Det uppger tidningen Bizniz som försökt uppskatta de totala kostnaderna för mordet.
   Tidningen har begränsat sin kalkyl till styrkta eller skäligt bedömda kostnader för Palmemordet och det som hänt sedan dess. Enligt Bizniz har Palmegruppen, polisens speciella utredningsgrupp, hittills kostat staten 344 miljoner kronor.
   Åklagarna har satsat 7,2 miljoner på mordutredningen. Advokatkostnaderna i målet mot Christer Pettersson i tingsrätten och hovrätten, samt i smuggel- och buggningsmålen har kostat skattebetalarna 9,4 miljoner kronor. Till detta kommer skadestånd och domstolarnas egna personalkostnader.
   Tre olika kommissioner har tillsatts för att granska polisens och åklagarnas hantering av mordutredningen. Dessa kommer att kosta minst 13 miljoner kronor.
   Palmemordet ledde till ett nytt säkerhetstänkande. Säkerheten i och kring regeringskvarteret förstärktes och beräknas ha kostat 50-100 miljoner kronor.
   Tidningen tror att alla misstag som skedde i början av mordutredningen svarar för hälften av de 650 miljoner kronor som mordet totalt kostat de svenska skattebetalarna.
   Kommissarie Åke Röst vid rikskriminalen säger till TT att polisens kostnader för Palmeutredningen var 343 miljoner i december i fjol.
   - I dag består utgifterna enbart av personalkostnader. Det förekommer till exempel inga tjänsteresor längre, säger han.
   Kjell Rynhag/TT