Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
LÖRDAG 14 OKTOBER 2000
 
 

Han har prövat hasch och haft svart hemhjälp
Nye justitieministern Thomas Bodström utfrågades i Ekots lördagsintervju.
Extern länk:
Ekot: Lyssna på hela intervjun
Nye justitieministern grillades i radiointervju
STOCKHOLM Han prövade hasch "i sina ungdomsår" och det blev inte av att betala sociala avgifter för en kortvarig hemhjälp.
  Det medgav den nye justitieministern Thomas Bodström då han på lördagen intervjuades av Sveriges radios ekoredaktion.

  - Jag tar mycket starkt avstånd från det, var hans kommentar i haschfrågan. Jag har sett bland bekanta och klienter hur illa det kan gå.
  Skattefrågan gällde en hemhjälp som anlitats kortvarigt i ett par omgångar. De blanketter som Bodström rekvirerat ledde inte till uppgifter till myndigheterna sedan hon slutat.
  Justitieministern svarade snällt på alla frågor och talade bland annat om att hans lön förra året blev cirka 55 000 kronor i månaden.
  Sedan det i onsdags blev känt att han efterträder Laila Freivalds har hans uppgifter nagelfarits och kommenterats i en mängd sammanhang. Dit hör uppgiften att han handlagt ett par tusen mål under sin tid som advokat.

Friskolefrågan
  Bodström förklarade nu att han gjort en bedömning om fem mål i veckan under cirka 40 veckor per år.
  - Sedan 1 oktober 1996 har jag haft 733 uppdrag, preciserade han.
  En stor del av målen är alltså av bagatellkaraktär och klaras av på mindre än en timme i tingsrätten. Han försäkrade att han varit väl påläst även då det gällt små mål.
  Synen på privatmoral speglades också i frågor och svar på grund av Laila Freivalds köp av sin lägenhet i allmännyttan.

Etiska problem
  Bodström sade att han inte läst in s-lagen som genomfördes för att försvåra dessa transaktioner. Men han framhöll att den inte handlade om förbud utan att man skärpte reglerna så att minst två tredjedelar av hushållen i berört hus måste stödja en ombildning.
  Bodström tog också upp möjliga etiska problem i framtiden för en s-politiker. Han fann det självklart att han, om så krävdes, måste ta sitt barn till Sankt Görans sjukhus även om det blivit privatiserat i strid med vad socialdemokraterna anser. Detsamma gällde rätten att sätta sin barn i friskolor:
  - Jag tycker det är bra med friskolor, men jag är rädd för allt för många friskolor. Men skulle jag då inte kunna ha min son i en friskola, vilket jag har, eftersom det är en bra skola som ligger bara hundra meter från hemmet? undrade Bodström.
  Han duckade tills vidare för frågor om han stöder planerna på att tillåta buggning för att komma till rätta med tung brottslighet. Han skisserade motsättningen mellan att slå vakt om den enskildes integritet och samhällets krav på effektiv brottsbekämpning. Han tar med sig sin syn på detta - alltså värnet för integriteten - men inser att han kan behöva kompromissa i en ny roll.
Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER