Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 2 OKTOBER 2000
 
 

’Vi kollar om
du är pappa’

TVÅ HÅRSTRÅN RÄCKER Det australiska företaget DNA Solutions erbjuder ett test som med 99,99 procents säkerhet fastställer om en man är biologisk far till ett barn eller inte. Allt som behövs är två hårstrån – ett från mannen och ett från barnet. Och mammans samtycke till testet krävs inte.
Foto: BJÖRN WANHATALO
Är det rätt att testa faderskap på nätet?
Ja Nej
Se resultat
Företag gör faderskapstest för 2 700 kronor via internet
LONDON. Nu kan män ta reda på om de är biologiska pappor till sina barn – utan mammornas vetskap.
  Det är bara att logga in sig på internet.
  Den nya, sensationella affärsidén är redan en stor succé.
   Det är det australiska företaget DNA Solutions som erbjuder ett test som med 99,99 procents säkerhet fastställer om en man är biologisk far till ett barn – eller inte.
  Allt man behöver göra är att gå in på företagets hemsida, betala 195 pund (cirka 2 700 kronor) och skicka in två hårstrån – ett från mannen och ett från barnet.
  Redan efter tre dagar är DNA-testet klart och kunden får besked per telefon.
  Tidigare, när faderskapstvister alltid avgjorts med blodprov, har kvinnans medgivande krävts.

Britter står i kö
  
När nu DNA Solutions har fått möjlighet att genomföra samma tillförlitliga test som polisen genom att enbart använda hårstrån, behövs inte längre något klartecken från modern. Att plocka ett hårstrå anses inte som en medicinsk procedur.
  
I Storbritannien är det redan jättekö av människor som bokat tester.
  Men kritiken, framför allt från olika civila grupper växer också. Det finns en oro över att oönskade besked kan slita sönder familjer och framkalla tragedier.
  
Detta tillbakavisas dock av Vern Muir, direktör för DNA Solutions:
  – När det gäller etiska perspektiv står vi på fast mark. Vi måste vara realistiska: det är inte lyckliga familjer som gör ett sånt här test. Inget kan vara mer stressande för en tvivlande far än att gå hela livet och grubbla.
  Ett av de första testen gjordes på begäran av en brittisk kvinna. Hon hade två tänkbara fäder till sitt barn och hade inte råd att betala de 5 300 kronor ett blodprov kostar i Storbritannien.

Snabbt och enkelt
  
– Men så såg jag webbsidan och skickade in hårstrån från barnet och från en av männen. Det var snabbt, enkelt och billigt. Efter några dagar fick jag det besked jag ville ha, säger hon.

’Cynisk och upprörande kommers’
Den etiska domen över hårstråtestet är hård.
  – Det är cyniskt och upprörande att man av kommersiella skäl utnyttjar människor.
   Bertil Lindblom, professor och expert på gentekniska undersökningar på Rättsmedicinalverket, är upprörd.
Vad säger andra länder om detta?
  
– Det här är inget nytt fenomen. Vi har fortlöpande diskussioner med institutioner i övriga Europa. Alla är vi restriktiva. I vissa länder har man också skärpt lagstiftningen för hur man får skicka blod mellan länderna i faderskapsärenden.
Hur gör vi i Sverige vid faderskapstester?
  
– I Sverige är det kommunerna som har utredningsansvar för fastställande av faderskap. Det gäller upp till det att barnet fyllt 18 år. Det sköts via sociala nämnden och familjekontoret. Bådas samtycke till provtagning krävs och utredningen kostar inget.
När barnet är myndigt då?
  
– Då har kommunen inget utredningsansvar. Men det är inte så vanligt att man gör en faderskapsbestämning så sent.
Om man och kvinna är oense?
  
– Är parterna oeniga kan socialsekreterare fatta beslut att en blodundersökning ska göras.
Kan man inte göra privata faderskapstest?
  
– Jo, det kan man. 5 till 6 procent av alla ärenden är privata. Men också då krävs att båda parter har gett sitt tillstånd. Det kostar 8 300 kr plus moms och intyg.
Hur många faderskapsutredningar görs i Sverige årligen?
  
– Knappt 2 000, vilket är cirka 2 procent av alla födslar.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER