Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
LÖRDAG 2 SEPTEMBER 2000
 
 

Så säger lagen:
Hets mot folkgrupp: Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.”
  Hets mot folkgrupp blir det om någon gör Hitlerhälsning eller skriker nazistiska slagord. Samma sak om personer bär symboler som hakkors. Det gäller även om det sker inne i en lokal med bara nazister närvarande.
Möten där nazister bröt mot lagen:
28 februari 1997: Göteborg
Konsert med ”Blue eyed Devils”.
Deltagare: 200.
Polisen ingrep ej, mycket slagsmål på konserten.

1 mars 1997: Linköping
Nordland har konsert i lada i Limmerhult. Antal: 200.
Polis på plats, ingriper ej. Mycket Hitlerhälsningar.
Polisen började med att gripa ett tiotal personer för hets mot folkgrupp. När pressen hade åkt struntade polisen i heilandet.

22 mars 1997: Nybro
Möte med Nationalsocialistisk front, (NSF) och Smålands SA i privat villa. Deltagare: cirka 75, enligt polisen
Polisen ingriper ej på grund av att tillställningen ses som en privat fest, möte.
Polisen identifierade de flesta deltagarna. Bland andra Andreas Axelsson och flera av medkumpanerna från Malexander (de som dömdes för delaktighet i rånen).

19 april 1997: Husby, Uppland
Folksocialisterna firade Hitlers födelsedag i Blå Vingens lokal.
Antal: 75–100, enligt polisen
Polisen på plats, ingriper ej.

1 maj 1999: Simrishamn
NSF-demonstration under namnet Arisk Framtid. Antal: cirka 50.
Demonstrationen fick tillstånd av polisen och genomfördes utan intermezzon, men efteråt blev en person misshandlad.

6 juni 1997: Bromma, Stockholm
Nordland och Stockholms Skins har konsert på Ulsvundabaren.
Antal: 150.
Polis på plats, ingriper ej.

21 juni 1997: Trelleborg
NSF och Blood & Honour håller midsommarfest och konsert utomhus. Antal: 100.
Polisen på plats, ingriper ej.

1–2 augusti 1997: Trollhättan
Möte och konsert i NSF-gården i Nossebro. Deltagare: cirka 100, enligt dem själva.
Polisen var inte på plats.
På detta möte deltog samtliga nazistgrupper i Sverige, de viktigaste grupperna från Norge, Danmark, Tyskland. Från England deltog ledningen för Combat 18.

17 augusti 1997: Stockholm
Marsch till minne av Rudolf Hess. Deltagare: 50.
Polisen inte på plats.

28 augusti 1997: Morkarla, Uppl.
Blod och Ära håller konsert i Bygdegården. Antal: 200.
Polisen stod 1 km från konsertplatsen, ingriper ej.

18 oktober 1997: Karlskrona
NSF-demonstration. Antal: 50.
Demonstrationen fick tillstånd till ett stillastående möte utanför centrum.

8 november 1997: Stockholm
Antijudisk demonstration på dagen av kristallnatten. Krossade rutor vid RFSL. Deltagare: 80.
Polisen på plats, ingriper ej.

22 november 1997: Stockholm
Nordland håller konsert i ABF-huset. Antal: 200.
Polis på plats, ingriper ej.

22–23 novemver 1997: Hedemora
NSF-möte och fest i bygdegården i Kullen-Nås. Antal: 75, enligt dem själva.
Polisen på plats, ingriper ej.
Mötet var början på NSF organisering i Dalarna som inneburit att Ludvika blivit ett fäste. Robert Vesterlund deltog tillsammas med ledande nazister från Helsingborg och Danmark.

13 december 1997: Teckomatorp
NSF håller middag till minne av Birger Furugård i brandstationen.
Antal: 75, enligt polisen.
Polisen på plats, ingriper ej.

3 januari 1998: Brottby
Nordland-konsert på Yesterdays. Antal: 290.
Polisen avbröt konserten och grep samtliga deltagare.


31 januari 1998: Stockholm
Polisen stoppar konsert genom att kontakta olika lokaluthyrare i Stockholmstrakten.
Vid Skavsta flygplats stoppar och avvisar polisen bland andra sångaren i bandet som ska uppträda.

7 mars 1998: Faringe, Uppland
Polisen stoppar uthyrning till nazister av Faringe bygdegård.

7 mars 1998: Helsingborg
NSF-konsert och möte i Kågerödslunds folkpark. Antal: 200.
Polis på plats, ingriper ej.

4 april 1998: Helsingborg
NSF-möte i Kågerödslunds folkpark. Antal: 100.
Polisen ej på plats. Lyckades ej hitta mötet. Polisen fick vetskap om mötet vid kontakt med lokaluthyraren angående det första mötet.

20 april 1998: Valje, Blekinge
NSF firar Hitlers födelsedag
Antal: cirka 80, enligt polisen.
Polisen på plats, ingriper ej.

6 juni 1998: Stockholm
Nordlandskonsert i festlokalen Manett, Slakthusområdet.
Antal: 75.
Polisen ej på plats.

6 juni 1998: Klippan
Demonstration i Rydebäck
Antal: 100.
Polisen på plats, avbröt demonstrationen. 40 greps för hets mot folkgrupp.

19 juni 1998: Trelleborg
NSF och B & H har midsommarfest utanför Trelleborg. Gruppen ”Hets mot Folkgrupp” spelade utomhus. Antal: 80.
Polisen ingrep ej.

23 juni 1998: Ludvika
NSF har midsommarfest i Sunnansjö. Antal:50.
Vanliga midsommarfirare misshandlades.
Polisen på plats, ingriper ej.
27 juni 1998: Sätra, Stockholm
Nordlandkonsert. Antal: 75.
Polisen på plats, ingriper ej.

11 juli 1998: Mullsjö
NSF-möte. Antal: 50, enligt dem själva.
Polisen ej på plats. Polisen fick vetskap om mötet i samband med utredningen av ett nazistbråk och misshandel i Mullsjö. Vid en husrannsakan hittades en videofilm som visade mycket heilande.

augusti 1998: Trollhättan
NSF firar Fallets dagar. Antal: 50.
Polisen på plats, ingriper ej.

29 augusti 1998: Stockholm
Vit maktkonsert i Danvikstulls värdshus. Antal: 100
Polisen på plats, ingriper ej.

19 september 1998: S Sandby
NSF och B & H har möte och konsert i lokal som tillhör skånska Södra Sandby IF. Antal 130, enligt dem själva.
Polisen på plats först när allt var över. 25 greps för hets mot folkgrupp. Utredningen nedlagd.
I nazisttidningen Route 88 beskrivs konserten: ”Polisen kom första gången och bad oss tysta vissa tyska slagord.”

3 oktober 1998: Stockholm
Nordlandkonsert i festlokalen Manett, Slakthusområdet.
Antal: 75.
Polisen på plats, ingriper ej. Mycket heilande.

17 oktober 1998: Garphyttan
NSF-möte i Folkets Hus i Garphyttan, Örebro. Antal: 75.
Polisen på plats, ingriper ej på grund av att mötets sågs som privat fest.

31 oktober 1998: Stockholm
Nordland och KP-konsert på Kloster pub. Antal: 100.
Polisen på plats, ingriper ej.

14 november 1998: Ljungby
NSF-möte i Änganäs skyttepaviljong. Antal: 30.
Polisen på plats, ingriper ej.

12 december 1998: Rydöbruk
NSF håller möte och fest i Folkets Hus i Rydöbruk, Halland.
Antal: 100
Polisen på plats, ingriper ej.

5 januari 1999: Gnesta
NS Stockholm har fest i Gnesta idrottsförenings lokal. Antal: 40.
Polisen på plats, ingriper ej.

30 januari 1999: Idkerberget
NSF och B & H samt Nordland, möte och konsert i Folkets Hus i Idkerberget, Kopparbergs län.
Antal: 130.
Polisen på plats, ingriper ej.
Viktigaste mötet på länge. Resulterade i att samtliga nazistgrupper i Sverige och Norden skulle samarbeta. På mötet sas att ”sommaren 1999 ska gå till historien som den blodiga sommaren”.

17 april 1999: Hasselstad
NSF firar Hitlers födelsedag i bygdegården i Hasselstad, Blekinge. Antal: 150.
Polisen på plats, ingriper ej.

15 maj 1999: Borlänge
NSF möte och vit makt-konsert i Domnarvets nya skola. Antal: 100.
Polisen på plats, ingriper ej.

22 maj 1999: Skara
Informationsmöte med NSF
Deltagare: 50.
Polisen ej på plats.

6 juni 1999: Göteborg
Grillparty på Hisingen arrangerat av NSF och butiken Midgård.
Antal: 50.
Polisen på plats, ingriper ej. Anmälningar från allmänheten om heilande. Polisen sa åt festdeltagarna att tysta sig.

6 juni 1999: Karlshamn
NSF håller nationaldagsdemonstration. Antal: 30.
Polisen ger tillstånd på plats efter diskussion med demonstrationsledningen. De marscherar 500 meter i centrala Karlshamn. Polisen i Karlskrona hade tidigare avslagit en ansökan.

21 juni 1999: Varberg
Konsert och midsommarfest i Grimmetons bygdegård, arrangerad av NSF och butiken Midgård. Antal: 140.
Polisen på plats. Avbröt konserten och identifierade deltagare efter internt slagsmål.

25 juni 1999: Ludvika
Midsommarfest med NSF och tal av riksledaren Anders Högström. Deltagare: 100.
Polisen ingriper ej.

6–8 augusti 1999: Växjö
NSF firar partidagar med demonstration i Växjö, Hitlerhälsningar utanför polisstationen i Nybro samt möte i grusgrop i Blekinge. Antal: 70.
Polisen på plats i Blekinge, ingriper ej.

28 augusti 1999: Tomelilla
B & H-konsert i Medborgarhuset
Antal: 125.
Polisen på plats, ingriper ej.
En av närpoliserna på plats sa att det var bättre att nazisterna var på konserten i stället för att bråka på byn. Konserten/mötet var inledningen till en nazistisk offensiv i Tomelilla. Ledande nazister från NSF flyttade dit och omedelbart blev det bråk och många personer, bland andra poltiker blev hotade av nazister genom brev och telefon.

25 september 1999: Nybro
NSF och Svea SA försöker ha möte i Göttorps bygdegård utanför Nybro.
Polisen kastar ut deltagarna. De skanderar ”Hell Malexander, 2–0 till Tony Olsson”. Nazisterna fortsätter att bråka och grips.

27 november 1999: Uppsala
Polisen stoppar uthyrning av två bygdegårdar. Under kvällen attackerar nazisterna Ungdomens allaktivitetshus i Uppsala.

31 december 1999: Norsbo
NSF har möte/nyårsfest i Norsbo bystuga, Dalarna. Antal: 75.
Polisen på plats, ingriper ej.
Deltagarna anmäls av grannar som störts av skrik och heilande.

29 januari 2000: Vara
NSF har möte/konsert i Longs bygdegård med före detta hemvärnschefen Curt Linusson.
Antal: 100.
Polisen på plats, stoppar inte konserten men griper /identifierar en del av deltagarna.

1 april 2000: Osby, Skåne
Vit maktkonsert i Verum bygdegård, arrangerad av en 53-årig dansbandsmusiker från Bjärnum.
Polisen på plats, ingriper ej.
Polisen identifierar deltagarna.

8–9 april 2000: Skara
NSF arrangerar ”politisk träff under fältmässiga förhållanden” med hemvärnschefen från Vara.
Antal: 14.
Polisen på plats, ingriper ej. Men identifierar deltagarna.

22 april 2000: Karlskrona
NSF arrangerar grillkväll och demonstration. Antal: 60.
Polisen på plats, ingriper ej. Polisen identifierar bland andra hemvärnschefen från Vara.

22 april 2000: Helsingborg
B & H arrangerar en mindre konsert i sin nya lokal.
Polisen på plats. ingriper ej.
Lokalen har blivit en av nazisternas samlingspunkter.

6 maj 2000: Klippan
Konsert hos Marcel Shilf i hans ”fort”. Antal: 150.
Polisen på plats, ingriper ej.
Högljutt heilande. Polisen identifierar deltagare från bland annat Danmark, Tyskland och Norge.

3 juni 2000: Svartåfors
Nazistfest. Deltagare: 40.
Polisen på plats, ingrep ej. Identifierade ledande nazister.

23 juni 2000: Klippan
Midsommarfest hos Marcel Shilf i hans fort.
Polisen på plats, ingrep ej. Däremot noterade polisen deltagarnas bilnummer.

12 augusti 2000: Sollebrunn
Fest och konsert med svart docka i hängsnara i Solebrunn, Göteborg.
Polisen på plats, avbröt konserten.
27 greps för hets mot folkgrupp.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER