Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 3 JULI 2000
 
 

Spionskandal i s-ledningen
Östtyskland hade en omfattande spionverksamhet i Sverige.
  De flesta agenter var diplomater vid DDR:s ambassad i Stockholm. Men det fanns också svenska spioner.
  Aftonbladets Asbjørn Svarstad har granskat 1 600 sidor med 1 000 rapporter om spionage mot Sverige i Stasi-arkivet i Berlin.
  Där hittade han ”Koenig”, kungen – kodnamnet för en svensk spion som stod nära regeringen och det socialdemokratiska partiet.


”Kungen” rapporterade från (s) innersta cirklar

SPINDELN I NÄTET Markus Wolf ledde Stasis spionavdelning HVA under många år. Hos honom samlades rapporterna från bland andra den svenske spionen ”Koenig”.
Foto: AP
BERLIN. En svensk spion med täcknamnet Koenig – kungen – rapporterade flitigt till östtyska Stasi under åtta år.
  Han avslöjade hemligheter inom den svenska regeringen och det socialdemokratiska partiet.
  Flera av hans rapporter gick direkt till statschefen Erich Honecker och vidare till KGB i Moskva.
  
Från 1979 till 1987 skickade Koenig kontinuerligt information till Östtyskland.
  Han hade god insyn i vad som hände på det socialdemokratiska partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm.
  Han rapporterar om interna förhållanden i regeringen.
  Han lämnar analyser och strategier inför valen till sina uppdragsgivare i Östberlin.
  Den 11 juni 1986 lämnar Koenig ”interna betraktelser om nya, planlagda initiativ från deltagarländerna under konferensen i Delhi, som hämtats från I Carlssons omedelbara närhet”.
  I Östberlin stämplas rapporten med 3, på en skala 1–6.
  I registret hos Stasi står det att rapporten bland annat handlar om säkerhetspolitik, öst-väst-förhållanden, kärnenergi och kärnvapen.

Tre namn har strukits bort
  
Den 30 april 1986 skriver Koenig till Östberlin om utrikespolitik och förhållandet öst-väst. Ingvar Carlssons (statsminister) och Sten Anderssons (utrikesminister) namn nämns. Tre namn har strukits bort på de dokument som Aftonbladet har tillgång till.
  Koenig avslöjar i flera rapporter från 80-talet vad som ska behandlas på socialdemokratiska partistyrelsemöten på Bommersvik.
  Den 16 april 1982 refererar han en utsaga från partisekreteraren angående arbetet i Socialist-Internationalen.
531 Stasi-arkivet presstalesman Johannes Legner har inte hört talas om några förfrågningar från svenska säpo, trots mängder av Stasi-rapporter om spionage mot de svenska socialdemokraternas högsta ledning.
Foto: ASBJÖRN SVARSTAD

Här finns dokumenten som avslöjar svenskens spionkontakter med Stasi
  Willy Brandts och Bernt Carlssons namn nämns. Dokumentet handlar om problem i partiet och i organisationen.
  Den 22 april 1985 lämnar Koenig material till Östberlin om socialdemokraternas syn på den militärpolitiska situationen.
  Den 19 juli 1985 rapporterer Koenig till Stasi om socialdemokraternas strategi och taktik inför kommande val. Han talar om vilka personförändringar som planeras i regeringen om den får sitta kvar efter valet.
  Den 9 augusti 1985 berättar han om ”interna förhållanden” i partiet och ett angrepp från Socialist-Internationalens generalsekreterare Bernt Carlsson på de tyska socialdemokraterna och Willy Brandt.
  Enligt DDR:s värdering hade spionen Koenig sin största triumf med den rapport han skickade till Stasi den 17 februari 1986. Den handlar om ”interna beslut i förhållande till svenska utrikes- och inrikespolitiken”. Den visar på oenigheter inom regeringen och behandlar stridskrafter och militärväsen.
  Koenig skickar med regeringens interna telefonkatalog.
  I Östberlin är begeistringen stor över rapporten. Den klassificeras som 2 – näst högst på skalan.
  Att Koenigs rapporter är viktiga visas också på annat sätt – de flesta skickas vidare till KGB i Moskva.
  En expert på östtyskt spionmaterial har för Aftonbladet värderat Koenigs rapporter:
  – Det måste röra sig om en person som tillhör den svenska samhällstoppen eller har täta kontakter med den. Det kan se ut som om agenten också har fungerat som påtryckare i den miljö han verkat.

”Borde bara vara känt för regeringen”
  
Joakim von Braun, en av de främsta svenska experterna på östspionage, säger:
  – Stasi har fått tag på internt material som bara borde vara känt för regeringen eller den absoluta toppen i det socialdemokratiska partiet.
  Spionen Koenig styrdes inte direkt av Stasi i Östberlin utan av lokalavdelningen i Dresden. Därifrån sändes hans rapporter vidare till Berlin – ofta till parti- och statschefen Erich Honecker personligen.

Ingvar Carlsson förnekar kännedom om händelsen
  – Det här hade jag absolut ingen aning om, kommenterar Ingvar Carlsson via sin kontaktperson på riksdagen, Mona Forslund till TT.
  – Hade jag vetat något skulle jag gjort något åt det.
  Inte heller dåvarande partisekreteraren Sten Andersson har haft några misstankar om spioner i partiet. Han tror inte heller att det funnits några spioner med insyn i parti- eller regeringssammanträden.
  – Men jag kan inte utesluta det. De försökte på olika sätt nästla sig in. Men det finns inget i det som publicerats som styrker att det var så, säger Sten Andersson till TT.
  Sten Andersson menar att de publicerade uppgifterna från rapporterna kan ha tagits fram utan att någon person har haft insyn i parti- och regeringssammanträdena.

asbjorn.svarstad@aftonbladet.se

Stasis arkiv överlevde murens fall
Stasi – ministeriet för statssäkerhet – var en enorm maktfaktor i Östtyskland. Det spionerade på de egna medborgarna. Mångårige chefen Erich Mielke dog för en månad sedan i Berlin, 93 år gammal.
Stasis spionavdelning hette Hauptverwaltung Aufklärung, HVA. Den hade 4 000 anställda. Högkvarteret låg på Normannenstrasse 22 i Östberlin. Chef under många år var Markus Wolf.
HVA upplöstes den 11 april 1990. Då fick officerarna själva lov att förstöra hela arkivet. Det avtalades med Västtyskland att så skulle ske eftersom innehållet var ytterst känsligt. Ändå blev en del av Stasi-arkivet kvar. Bland annat för att DDR saknade maskiner som kunde skära sönder papper.
Vid juletid 1998 lyckades en anställd vid Stasi-arkivet komma åt ett omfattande datamaterial som egentligen skulle ha förstörts efter murens fall 1989. Det så kallade Sira-arkivet visade sig innehålla ett register över merparten av Stasis spionverksamhet de senaste 20 åren.
Sira står för System Information Recherche der Aufklärung – alltså System för informationsundersökning i spionagetjänsten. Här finns spioners kodnamn, en kort beskrivning av det material de levererade, tidpunkter och en klassificering av materialet.
HVA delades in i flera underavdelningar med olika ansvarsområden. Ansvarig för spionage mot Sverige var HVA III:s avdelning 2.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER