Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 13 MARS 2000
 
 

En miljard såg påven be om förlåtelse

HISTORISK RITUAL Påven gick i spetsen för en procession av syndare i Peterskyrkan i Rom. Vid huvudaltaret lästes bekännelsen av de sju grupperna synder. Något sådant här har aldrig tidigare hänt i den katolska kyrkans 2000-åriga historia.
Foto: AP
ROM. Detta är bilden som blir historisk.
  Påven Johannes Paulus II som omfamnar ett stort träkrucifix.
  Inför en miljard tv-tittare bad han om förlåtelse för allt ont som begåtts i kyrkans namn.
   Påven bad om förlåtelse för våldet och övergreppen som utförts mot oliktänkande, fattiga och urbefolkningarna i Sydamerika.
  Han gick 1 000 år tillbaka och bad om förlåtelse för våldet under korstågen och för alla dem som brändes på bål.
  Och för kyrkans tystnad under nazismens judeförföljelser och inför förintelsen.
  – Detta är en minnets renlighetsakt, förklarade han.
Här är katolska kyrkans sju synder
1. Våld under korstågen och inkvisitionen.
  
Tortyr användes för att pressa fram falska bekännelser, kyrkan stödde också banditgrupper som terroriserade hugenotterna och stödde massakrerna på judarna när korstågsriddarna intog Jerusalem 1099.
   2. Bannlysningar av oliktänkande.
  
Oviljan att acceptera kritik som ledde till Martin Luthers reformation och bildande av evangeliskt-lutherska kyrkor.
   3. Tystnaden under förintelsen.
  
Johannes Paulus II angriper Pius XII som aldrig offentligt sa något om nazisternas förföljelse av judarna. Kritiken mot en annan påve är oerhörd i den katolska traditionen.
   4. Påtvingade dop, attacker mot freden och bristande respekt för andra kulturer.
  
De ofantliga lidanden som ursprungsbefolkningar fått utstå under kolonisationen.
   5. Synder begångna mot mänsklighetens enighet, i synnerhet mot kvinnorna.
  
Svaghet från kyrkans män att inte kunna leva konsekvent enligt Bibelns regler gentemot kvinnorna.
   6. Inte levt upp till kraven från de fattiga och från dem som utsätts för sociala orättvisor.
  
”Vi kan inte acceptera privilegier för dem som är starka och rika och bara orättvisor för de fattiga”, säger påven.
   7. Ansvaret för det onda i dag.
  
Påven har ofta talat om hur olika sätt att uppträda bland kristna får som reaktion att många blir ointresserade av religiösa frågor.
Svenska kyrkan ångrade sig också
Inför en fullsatt högmässa i domkyrkan i Linköping i går framförde biskop Martin Lind Svenska kyrkans ursäkt till det så kallade resandefolket för den diskriminering de tidigare utsatts för.
  Resandefolket är den grupp som tidigare kallades tattare. I Sverige har under vissa tider resande inte fått döpas, ingå äktenskap eller begravas inom den Svenska kyrkans ram, och det var just i Linköping som det första diskriminerande påbudet kom på 1600-talet. (TT)

Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER