Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
LÖRDAG 19 FEBRUARI 2000
 
 

Dieseln dödar 2 000 om året
Okänd WHO-rapport: Avgaserna ger cancer
Dieselavgaserna dödar närmare 2 000 personer varje år i Sverige. Det kan jämföras med de cirka 550 som dödas i trafikolyckor.
  Dessutom drabbas omkring 30 000 ungdomar av astma och halsinfektioner och vi har cirka 300 000 sjukdagar årligen för att vi andas in de mikroskopiskt små partiklarna i dieselavgaserna.
  
Aftonbladet har läst en rapport från Världshälsoorganisationen WHO om luftföroreningar i tre europeiska länder. Rapporten var klar i juni förra året men de skrämmande resultaten har aldrig publicerats. Kanske för att Europa valt dieseln som alternativ till bensinmotorerna för att minska koldioxidutsläppen (växthusgasen).
  Rapporten som gjorts av miljödepartementen i Frankrike, Schweiz och Österrike redovisar luftföroreningarna i sina respektive länder. Man har räknat ut luftföroreningarnas effekt på hälsan och angett att en tredjedel av alla luftföroreningar kommer från bilavgaserna, i praktiken dieselavgaser.

Sverige har 160 00 dieselbilar
  
Ett av länderna, Schweiz, är mycket likt Sverige när det gäller antalet bilar och antal döda i trafikolyckor. Där dödas 2 000 varje år av partikelutsläpp från bilavgaser, bara 600 dör i trafikolyckor. Schweiz har totalt 3,5 miljoner personbilar varav 124 000 är dieseldrivna. Sverige har 3,8 miljoner bilar varav 160 000 diesel.
  Därtill kommer den tunga trafiken.
  Enligt rapporten dödas varje år 22 000 personer av dieselpartiklarna i Frankrike, Schweiz och Österrike. I de tre länderna drabbas också årligen 300 000 ungdomar av bronkit och 25 000 vuxna av kronisk bronkit, över 160 000 ungdomar och 400 000 vuxna får astmaattacker och nästan 17 miljoner sjukdagar kopplas direkt till bilavgaserna.
  Dessutom anser forskarna att partiklarna även ger cancer men cancersjukdomarna är inte redovisade i rapporten.
  Bilindustrin har skickligt lurat både allmänhet och myndigheter att moderna dieselbilar är renare än gamla.
  Kommande skärpta EU-krav på partikelutsläpp tvingar dessutom ner nivåerna långt under dagens utsläpp.
  Men både bilindustrin och myndigheterna mäter partiklarna efter vikt. Genom att ta bort de stora partiklarna minskar vikten radikalt och de nya kraven klaras av.
  Problemet är att de stora partiklarna är relativt ofarliga. De landar ganska snabbt på marken och skulle man råka andas in dem hostar man oftast upp dem igen.
  De mikroskopiskt små partiklarna däremot, som knappt har någon vikt alls svävar kvar i luften länge och vi kan andas in partiklar som färdats tiotals mil från utsläppskällan. Det är dessa partiklar som dödar.
  De tränger rätt in genom kroppsvävnaderna och orsakar både cancer och luftrörsbesvär.

Den som släpper ut ska betala
  
Bilindustrin vägrar att låtsas om de minsta partiklarna, de som forskarna kallar nanopartiklar och som är under en tusendels millimeter i diameter.
  WHO-rapporten föreslår att den som släpper ut avgaserna måste betala för kostnaderna. Bara i Sverige är den årliga kostnaden för förlorad hälsa och allt för tidig död över 2,5 miljarder kronor. Skulle den summan slås ut lika på alla dieselfordon i Sverige skulle det bli 9 000 kronor per bil och år.
  Det lilla företaget Rototest utanför Stockholm är världsledande när det gäller mätningar av bilavgaser och partikelutsläpp. Där är man inte förvånad över rapporten.
  – Det märkliga är att den inte blivit känd tidigare, säger VD:n Nils Engström. Men det är typiskt, hela diskussionen handlar om olyckor, miljöproblemen får ingen uppmärksamhet alls.

Lika mycket som 7,9 cigaretter
Dieselmotorer premieras av EU för att de är bränslesnåla och inte bidrar lika mycket till växthuseffekten som en bensinmotor.
Problemet är de höga utsläppen av partiklar. Även de moderna direktinsprutade bensinmotorerna har oroväckande mycket partiklar i avgaserna. Vanliga bensinmotorer med turbo kan bilda lika mycket partiklar som en diesel under kraftig acceleration.
En dieselbil spyr ut lika mycket partiklar under en kilometers blandad körning som 7,9 cigaretter, en direktinsprutad bensinmotor motsvarar 3,8 cigaretter, en vanlig bensinmotor bara 0,9.Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER