Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
ONSDAG 26 JANUARI 2000
 

Lägre tobakspris ökade rökningen
– konsumtionen upp 29 procent sedan tobaksskatten sänktes

Sedan tobaksskatten sänktes i augusti 1998 och svensken fått mer pengar i plånboken har tobakskonsumtionen ökat med 29 procent. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.
  Statistiken omfattar en ettårsperiod, från tiden för skattesänkningen till tredje kvartalet 1999. Siffrorna visar klart att en höjning eller sänkning av priset på tobak ger direkta avtryck i konsumtionen.
  När regeringen i augusti 1997 höjde tobaksskatten med 18 procent, sjönk konsumtionen med omkring 20 procent. Enligt Folkhälsoinstitutet bidrog skattehöjningen till att omkring 200^000 svenskar slutade röka.
  Men när skatten ett år senare, efter larmrapporter om rekordsmuggling av cigarretter till Sverige, sänktes med nästan lika mycket, 16 procent, reagerade konsumenterna lika snabbt och försäljningen ökade kraftigt.
  Statistiken avser enbart den lagliga försäljningen, till det kommer insmugglade tobaksvaror och tullfria ransoner vid utlandsresor.
  Under samma period ökade alkoholkonsumtionen med nio procent.

Mycket oroad
  Utredningschef Douglas Skalin på Landstingsförbundet är mycket oroad över de nya SCB-siffrorna. Sverige har hittills, jämfört med andra länder, lyckats hålla rökningens och alkoholens skadeverkningar nere. Men Skalin är rädd för att det arbetet nu kan raseras.
  Varje år dör omkring 8^000 svenskar i sjukdomar som kan kopplas till rökning. Mellan 5^000 och 6^000 dör i alkoholrelaterade sjukdomar. Flera tusen nya dödsfall kan nu enligt forskarna tillkomma, med nuvarande skatte- och prispolitik.
  - Skadorna på grund av rökning är direkt relaterade till tobakskonsumtionen, understryker Douglas Skalin. Sverige har haft en stadigt ökande medellivslängd, men det här kan helt sopa undan förbättringen och påverka livslängdsstatistiken.

Bidrar till ojämlikhet
  Det är framför allt utsatta grupper i de lägre inkomstgrupperna, som socialbidragstagare och ensamstående mödrar, som enligt Skalin drabbas hårdast.
  Douglas Skalin tror att det är rökarna som röker mer när cigarretterna blivit billigare, men prissänkningen kan också ha lockat nya rökare. Svar på det kommer om ett halvår.
  Landstingsförbundet tvivlar på att den sänkta tobaksskatten gett avsedd effekt. Syftet var att komma åt den stora insmugglingen av cigarretter till Sverige. Men Folkhälsoinstitutets chef Agneta Dreber sade för ett halvår sedan att syftet med skattesänkningen inte uppnåtts, eftersom den storskaliga kriminella smugglingen inte verkade ha påverkats.
  Douglas Skalin anser att samhället överdrivit smugglingens betydelse och att beslutet troligen blivit ett annat om man för två år sedan visste vad man vet i dag.Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER