Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
TORSDAG 7 OKTOBER 1999
  

Kerstin Thorvall-teckning
Illustration: KERSTIN THORVALL

Tantuppror! Läs Kerstin Thorvalls 70+manifest
TYCK TILL Är det dags för 70+kvinnorna att göra uppror? Håller du med Kerstin Thorvall?
Hej, får jag låna 100 000 till en sportbil? Får en 70+kvinna låna på banken? Barbro, 72, testade.
TYCK TILL Har du blivit nobbad på banken?
Alice Timander: ”Jag var 80 när jag fick min första orgasm” Det här händer med kroppen och sexlivet efter 70.

Kvinnor över 70/fakta

Äldre människor är mest flexibla. Flera tusen amerikaner har intervjuats om sina sociala och politiska uppfattningar. När forskare sedan försökte få de intervjuade att ändra inställning genom att presentera argument som stred mot deras åsikter, visade det sig att medan de flesta medelålders hårdnackat höll fast vid sin ursprungliga uppfattning var de äldre mer öppna och flexibla.
Källa: Tidningen Chef

Fler kvinnor över 70. Andelen kvinnor över 70 har ökat stadigt de senaste tjugo åren. Från att ha utgjort 6,16 procent av Sveriges befolkning 1978, eller 510713 kvinnor, var de 1998 684775 stycken eller 7,73 procent av befolkningen. Och ökningen fortsätter. År 2015 spås de utgöra 8,38 procent av befolkningen, eller 763597 personer - det vill säga fler än det i dag bor i hela Stockholms kommun.

Stor reslust. Kvinnor över 70 reser allt mer. Just nu är det den egna hälsan som gäller - hälsohem och kuranläggningar blir mer och mer populärt. De traditionella solsemestrarna tappar till förmån för kryssningar och storstäder, inte minst i östra Europa. Prag, Budapest och Warszawa är mycket populära resmål, liksom flodkryssningar i Ryssland. Viktigt är att det finns ett kulturellt och historiskt intressant innehåll, menar Tuve Arvidsson, vd för Senior Resor.
-|Våra kunder uppskattar natur, kultur och må-bra-upplevelser, säger han.

70+ på internet. Under augusti 1999 surfade 3|179|000 svenskar, eller 44,9 procent av befolkningen mellan 12 och 79 år, någon gång på internet. Av dem var mindre än fem procent kvinnor över 65.

Kvinnor lever längre. Svenska kvinnor lever förhållandevis länge - och blir allt äldre. I dag beräknas svenska kvinnors medellivslängd till 81,39 år. 1975 var medellivslängden 77,65 år.

För ungt i regeringen. Det är ont om kvinnor över 70 på styrande poster. I regeringen finns det inte en enda. I riksdagen finns det för närvarande tre stycken:
- Tullia von Sydow, 80, socialdemokrat. Suppleant i socialutskottet.
- Elisabeth Fleetwood, 71, moderat. Ledamot i kulturutskottet.
- Maj-Britt Wallhorn, 72, kristdemokrat. Suppleant i socialutskottet.

Ojämlik inkomst. 70+-kvinnorna har en lägre inkomst än männen i samma ålder. 1997 hade 890|262 kvinnor över 65 en medelinkomst på 106|400 kronor. Medelinkomsten för männen i samma ålderskategori uppgick till 177|900 kronor.

Här finns 70+-kvinnorna:
Andel av befolkningen:
ort antal andel av totalbefolkningen
1. Åsele 451 11,9%
2. Rättvik 1242 11,2%
3. Bjurholm 313 11,2%
4. Munkfors 484 11,1%
5. Filipstad 1338 11,1%
6. Kramfors 2451 11,0%
7. Sotenäs 1051 10,9%
8. Vindeln 677 10,8%
9. Dorotea 371 10,8%
10. Ånge 1238 10,8%

Antal:
ort antal
1. Stockholm 65098
2. Göteborg 36703
3. Malmö 23695
4. Uppsala 11010
5. Helsingborg 10207
6. Norrköping 9894
7. Örebro 9834
8. Linköping 9566
9. Jönköping 9549
10. Västerås 9305

Oftare soffliggare. Kvinnorna över 70 röstar inte lika ofta som andra kvinnor. Medan 82,8 procent av alla svenska kvinnor utnyttjade sin rösträtt i senaste riksdagsvalet, röstade bara 73,5 procent av kvinnorna över 70.

Eget parti. Vill 70+-kvinnorna ge sig in i politiken kanske SPI, Sveriges pensionärers intresseparti, är ett alternativ. Till skillnad från ideella pensionärsorganisationer som Pensionärernas riksorganisation, PRO, och Sveriges pensionärsförbund, SPF, är SPI ett politiskt parti som verkar för att direkt påverka de politiska besluten i de demokratiskt valda församlingarna. En av SPI:s viktigaste krav inför riksdagsvalet 1998 var att regeringen skulle tillsätta en minister med uppgift att ta tillvara äldres, förtidspensionärers och handikappades frågor. Sedan mitten av september leds SPI av Kerstin Koistinen, 65.

Får oftare Alzheimers. 80 procent av alla män och kvinnor över 80 drabbas inte av Alzheimers eller någon annan demenssjukdom. Av dem som drabbas är dock dubbelt så många kvinnor som män.

Kissar på sig. Inkontinens, det vill säga urinläckage, är ett problem som växer i takt med åldern. Men faktum är att omkring 60-70 procent av kvinnorna över 70 INTE drabbas, säger Christian Falconer, överläkare på kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus. Kommer vi över 80 är det dock lite värre - omkring 50 procent råkar ut för urinläckage. Men även om inte alla kan bli helt botade, kan i princip alla få hjälp.

Gillar tv. Äldre människor ser gärna på tv - kanske inte minst för att de har mer tid. I åldersgruppen 60-99 är det framför allt poppis med nyheter, caféprogram och underhållning som Så ska det låta eller Söndagsöppet. När Söndagsöppet sändes den 26 september tittade sammanlagt strax under 1,2 miljoner människor. Av dem var 38,8 procent över 60 år. Av alla tittarna totalt var 61,4 procent kvinnor.


annica.lundback@aftonbladet.se