Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
TISDAG 23 MARS 1999
  

Friskare Tålmodigare Trevligare Rikare Piggare
”Sextimmarsdagen gjorde oss mindre stressade” säger Ingalill Bäck, Monika Beland, Jenny Bångdal och José Suazo på Dalens sjukhem.
Foto: JESSICA GOW

”Vi gör jobbet på sex timmar”
Sjukhemmet prövade kortare
arbetstid – och det blev succé


Sex timmars arbetsdag kan vara ett sätt att locka folk till vårdyrkena. Det tror Jenny Bångdal, 25, på Dalens sjukhem i Stockholm.
  Där har man i två och ett halvt år haft kortare arbetstid på försök.
  
Personalen på avdelning 22 på Dalens sjukhem ser bara fördelar med kortare arbetstid.
  – Vi blev friskare och tålmodigare, säger Ingalill Bäck, 50.
  – Ja, och trevligare, fyller Monika Beland, 56, i.
  Tack vare noggrann planering lyckades de bibehålla och till och med förbättra servicen.
– Vi var mindre stressade och det märkte patienterna.
   José Suazo, 43, hade tid att laga mat och spela fotboll med sin 13-årige son på eftermiddagarna.
  – Med åtta timmars arbetsdag är jag helt slut när jag kommer hem.
  Även Jenny Bångdal, 25, vittnar om den högre livskvaliteten och det goda humör som blev effekten av korta effektiva arbetsdagar.
  – Jag hade min son färre timmar på dagis. Det här kan vara ett sätt att locka folk till vårdyrkena.
  Ekonomin då? Visserligen fick de anställda behålla sin heltidslön, men fritid kan ju vara kostsam.
  – Tvärtom, säger Ingalill Bäck. Jag kunde planera mina matinköp på ett annat sätt och hade tid att laga mat hemma.
  Jenny kunde skära ner på dagistiden och sparade på det viset en del pengar.
Livskvalitet och förbättrad arbetsinsats. Resultatet av undersökningen pekar på vikten av balans mellan privat- och yrkesliv.
   Att kortare arbetsdagar skulle vara en kvinnofälla håller de inte med om:
  – Tvärtom. Männen har börjat hjälpa till mer i hemmen och kvinnorna som deltagit i utvärderingen har blivit mer sociala, säger Ingalill Bäck.
  – Min sömnrytm blev helt fantastisk. Tidigare var jag känd som omöjlig på morgnarna eftersom jag sällan kom i säng före tolv.
  – Med kortare arbetsdag hann jag med det jag skulle och kunde lägga mig i rimlig tid.
Petter Lidbeck

”Kortare arbetsdag gör
att vi jobbar smartare”

Sex timmars arbetsdag är en god affär. Både för individen och samhället.
  Vi blir friskare, får mer fritid och klarar jobbet bättre.
  Det visar en undersökning som gjorts av företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.
  – Vi och England och Turkiet har den längsta arbetstiden i Europa, säger fil dr Birgitta Olsson, ansvarig för rapporten.
  – Med förkortad arbetstid höjer vi kvaliteten, blir effektivare och jobbar smartare.
Om det nu är så bra, varför slår politikerna bakut varje gång frågan förs fram?
  
– Jag vet inte, det är svårt att förstå. Sverige har varit ett föregångsland men plötsligt släpar vi efter. Trots att det är en reform som är efterlängtad av många, kanske framför allt kvinnor.
Studien gäller den offentliga sektorn. Går det att genomföra sex timmars arbetsdag även i näringslivet?
  
– Ja, särskilt i näringslivet. Vi har en stel och stillastående arbetsorganisation. Men förkortad arbetstid går vi mot en mer dynamisk utveckling och förbättrad tillväxt.
  Om Stockholms stad införde sextimmarsdag för sina anställda skulle 6 100 nya jobb skapas till en nettokostnad av cirka 400 miljoner kronor.
  Den totala kostnaden är 1 464 miljoner kronor minus besparingar (minskad a-kassa, arbetsmarknadsutgifter, ökade skatteintäkter) på cirka 1 050 miljoner.

epost: kvinna@aftonbladet.se
telefon: 08-7252330
fax: 08-56252805