Aftonbladet/KULTUR på Internet, hur kan jag läsa den?
Vad ÄR Internet egentligen, hur kommer jag åt det?
Vad behöver jag för utrustning, för abonnemang, vad kostar det?

Här får du svar på dina frågor.

Internet är ett världsomspännande kommunikationssystem. Mer krasst uttryckt är det ett antal datorer över hela världen som har förbindelse med varandra. För den som är uppkopplad på Internet förefaller det ungefär som om all information på nätet låg på en enda stor dator.

Internet har sitt ursprung i amerikanska försvaret och på amerikanska universitet. I dag används det av 25 miljoner människor över hela världen. Fortfarande har de flesta anknytning till universitet och högskolor, men allt fler vanliga företag använder Internet, i Sverige tex Ericsson, Volvodata, Saab Flygmotor, många banker och försäkringsbolag.

Ingen äger Internet. Informationen ligger lagrad på respektive företags eller institutions dator. Att använda Internet i sig kostar ingenting. Däremot betalar du en avgift till det företag som ger dig kontakt med Internet. Exempel på sådana företag i Sverige är Tele2:s SwipNet och Telias Uniplus.

Ingen administrerar centralt Internet. Ingen har något totalansvar för systemet, det finns inga centrala adresslistor eller central övervakning. Internet har växt fram ur entusiastiska användare, på gott och ont. Därför är Internet kontroversiellt, många nationella televerk och liknande är inte alltid överdrivet förtjusta i det.

Att komma åt Internet från Sverige på ett bra sätt har hittills inte varit så där alldeles enkelt och billigt. Vi har ändå valt att publicera Aftonbladet/KULTUR den vägen. Vi gör det som ett experiment, ett test dels för att lära oss den nya tekniken, dels för att ge dem som trots allt har tillgång till Internet möjlighet att läsa tidskriften elektroniskt.

För även om det vi gör i dag är en exklusiv testverksamhet är det ändå ett viktigt steg in i framtiden. Elektronisk publicering av tidskrifter, tidningar, böcker och annan information är snart en del av vår vardag (läs t ex Mikael Timms artikel på sidan XX och NN:s artikel på sidan XX). Det blir snabbt allt lättare och billigare också för vanliga människor att koppla upp sig i den digitala världen.

Vår samarbetspartner i det här projektet är JMK (Institutionen för journalistik, media, kommunikation vid Stockholms universitet). Där finns de tekniska experter som hjälper oss att praktiskt lägga ut Aftonbladet/KULTUR på Internet. Institutionen kommer också att använda den elektroniska Aftonbladet/KULTUR i undervisningen.

Hur kan du komma åt Aftonbladet/KULTUR på Internet?

Arbetar/studerar du på ett större företag/institution/högskola är det enklaste att ta kontakt med den som har ansvar för datasystemen. Kanske finns en gemensam Internet-anslutning som du kan använda. Förslå annars att ni skaffar en sådan.

Sitter du hemma behöver du en dator (Mac eller PC går lika bra), ett snabbt modem och en telefon. Dessutom behöver du ett abonnemang som ger dig kontakt med Internet.

Det finns olika typer av abonnemang/anslutningar. Att exakt beskriva vad som finns och vad det kostar är inte lätt. Fler och fler företag vill vara med och sälja påfarter till Internet. Nya former av anslutningar och nya priser kommer hela tiden - utbudet förändras vecka för vecka. Det här är bra för den som är intresserad att koppla upp sig, konkurrensen hårdnar och att att ansluta sig till Internet blir i höst snabbt billigare.

Här är anslutningar och priser som de går att beskriva i slutet av augusti:

ELEKTRONISK POST.

Den enklaste anslutningen, den ger dig möjlighet att utväxla elektronisk post med alla 25 miljonerna användare över hela världen.

Kostar hos SwipNet 500 kronor i startavgift och 200 kronor i månaden. Dessutom tillkommer 10 öre i minuten samt vanlig telefonavgift till den dator i Sverige som ansluter dig till Internet. Vill du dessutom kunna ta emot meddelanden från sk "newsgroups" är avgiften totalt 400 kronor i månaden.

Telia/Uniplus förändrar under oktober helt teknik, tjänster och marknadsföring kring Internet. Elektronisk post och newsgroups kommer att kosta kring 300-500 kronor i startavgift, cirka 300 kronor i månaden och 30 kronor i timmen.

Med de här anslutningarna kan du inte läsa Aftonbladet/KULTUR. Däremot kan du skicka elektronisk post till oss (kultur@Aftonbladet.se).

FULL INTERNETANSLUTNING.

Den innebär att du kan göra allt på nätet, söka och hämta hem information från hela världen. Du kan fortfarande göra det från din dator hemma och din vanliga telefon, men det finns risk att det trots hastigheten 14400 bps går lite långsamt ibland.

Ett nytt företag som heter AlgoNet (ägs av Semic) är exempel på en i Sverige ny typ av Internet-leverantörer. AlgoNet satsar på privatpersoner och en massmarknad och har en annan prissättning än SwipNet och Telia.

Hos AlgoNet kommer en full Internetanslutning (sk SLIP-förbindelse) för privatpersoner att kosta kring 300 kronor i månaden, ingen startavgift. I högtrafik tillkommer 5 kronor i timmen. Vidare tillkommer vanlig teletaxa till AlgoNets dator i Stockholm. SLIP-förbindelsen finns först senare i höst, men redan nu erbjuder AlgoNet en något enklare sk terminalanslutning för 150 kronor i månaden. (För att läsa Aftonbladet/KULTUR behövs dock den sk SLIP-förbindelsen).

AlgoNet räknar med 500-1000 användare. Företaget köper i sin tur tjänster av SwipNet, det kan möjligen bli trångt på förbindelsen mellan AlgoNets dator och SwipNets.

Telia/Uniplus erbjuder i det nya utbudet från i höst SLIP-förbindelse för kring 800 kronor i startavgift, 700 kronor i månaden och 60 kronor i timmen.

Hos SwipNet är kostnaden för full Internetanslutning 1000 kronor i startavgift och 800 kronor i månaden och 90 kronor i timmen. Du ringer i det här fallet ett 020-nummer, så det kostar bara en enda markering i telefonavgift.

Den stora prisskillnaden kan verka förbryllande. Orsaken är b la att SwipNet/Telia och AlgoNet åtminstone hittills haft helt olika affärsidéer: SwipNet och Telia har satsat på företagen, AlgoNet satsar på att sälja sina tjänster till många och med begränsad service, ungefär som Ikea.

FULL INTERNETANSLUTNING MED FAST UPPKOPPLING.

Det bästa och snabbaste alternativet, men knappast nåt att installera hemma. En särskild dator på företaget sköter kontakten med Internet.

SwipNet tar 50 000 i engångsavgift och 10 000 kronor i månaden för hastigheten 64 000 bps. Telia/Uniplus nya pris är 9 300 i anslutningsavgift och 5 500 per månad. Telia förklarar det lägre priset med ny och billigare teknik.

Inga ytterligare avgifter tillkommer och hela ditt företag kan använda Internet hur mycket som hest.

(SwipNet har telefon 08/6324040, begär SwipNet, Telia företag har 90 400 runt om i landet och AlgoNet har adressen Box 1074, 172 22 Sundbyberg. SwipNets och Telias priser är exklusive moms.)

När du nu har en Internetanslutning behöver du ett speciellt program för att kunna läsa Aftonbladet/KULTUR. Det heter Mosaic och är faktiskt gratis. Mosaic är ett rätt nytt program och för att vara Internet mycket lätt och trevligt att använda. Du klickar på symboler på skärmen ungefär som när du normalt arbetar i Windows eller på en Mac.

Om ditt företag är anslutet till Internet kan du allra först fråga din dataansvarige om ni redan har programmet. Om inte kan du be henne/honom ta hem det. Annars beskrivs exakt hur du får tag på Mosaic i en separat artikel på den här sidan.

När du väl har Mosaic installerat och igång är det dags att ta kontakt med Aftonbladet/KULTUR. Gör så här:

1) Gå till Arkiv, välj OPEN URL.

2) Du får upp en ruta. Skriv: http://www.jmk.su.se/kultur/7.94/Home.html

3) Klicka på OPEN. Du är framme på vår "home page", en kombination av löpsedel och innehållsförteckning.

Har du tekniska frågor (hur du kan koppla upp dig osv) kan du ställa dem till Mark Comerford vid JMK (Institutionen för journalistik, kommunikation och media) vid Stockholms universitet. Telefon 08/161933, Internetadress mark@jmk.su.se.

Har du synpunkter på innehållet kan du med fördel kontakta kuturredaktionen på adressen kultur@aftonbladet.se.

Bo Hedin

bo.hedin@aftonbladet.se


Home Page