Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
Aftonbladetit
SÖNDAG 13 DECEMBER 1998
  

Skydda det fria ordet på nätet – i grundlagen

Mikael Pawlo
Har ni tänkt på att man kan lösa hungersnöden och problemet med överbefolkning genom att låta äldre äta små barn? Jonathan Swift formulerade denna tanke redan på 1700-talet. Får man verkligen säga vad man vill och vem skall bestämma yttrandefrihetens gränser?
  Yttrandefrihet är en politiskt laddad och mycket svår fråga. Personligen har jag länge varit av övertygelsen att ”internetbranschen” bör reglera sig själv så långt möjligt är. Självregleringen innebär en lättrörlig situation där reglerna lätt kan anpassas till nya situationer som uppstår, som genom nya tekniska uppfinningar.
  Det senaste året har jag blivit mer tveksam till om det går att självreglera yttrandefrihet. Tveksamheten baseras på den svenska BBS-lagen. Genom lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, populärt BBS-lagen, som trädde i kraft i våras läggs ansvaret för yttrandefriheten på privata aktörer. Eller tydligare uttryckt: marknadens aktörer kan straffas för privatpersoners yttranden på internet. Det leder till att marknadens aktörer tvingas beskära privatpersonernas yttrandefrihet längre än vad som krävs enligt grundlagen, för att vara utom riskzonen.
Harvard-professorn Lawrence Lessig skriver i en uppsats att (min övers.) ”lagar styr yttrandefriheten, men inte bara lagar – normer och marknaden styr den också. Men den styrmekanism jag undersöker är arkitekturen, den styrning som framstår av själva uppbyggnaden av den miljö som yttranden framförs i”.
  Om själva strukturen som åsikterna skall framföras i förändras på ett sätt som gör att vissa åsikter eller yttranden från vissa avsändare inte kan framföras begränsas yttrandefriheten på ett ytterst odemokratiskt sätt.
  Om BBS-lagen kommer att leda till några tekniska åtgärder från marknadens aktörer vet jag inte och kanske inte heller aktörerna själva. Jag har dock svårt att se att dessa aktörer tar en strid för yttrandefriheten om BBS-lagen innebär att de genom exempelvis sina nyhetsgrupper begår lagbrott som kan leda till fängelse för de ansvariga. I stället får vi – i en sådan situation – troligen endast se alternativa nyhetsgrupper, distribuerade av mer subversiva element. Såsom Lessig förutspår i sin artikel ändras själva arkitekturen. Kanske är det då på sin plats att i Sverige säkra yttrandefriheten genom att tillse att:
  1) yttrandefrihetsgrundlagen omfattar även elektroniskt spridda åsikter och blir teknikoberoende samt att
  2) BBS-lagen snarare beivrar tilltag som motverkar 1) än tvärtom.
Yttrandefriheten är inte absolut och varierar över tiden. Det som är tillåtet att säga i dag var det inte för 50 år sedan. Det talar dock snarare för lagstiftning än självreglering, eftersom lagstiftningens inbyggda tröghet gör att yttrandefriheten skyddas mot alltför tvära och snabba kast.
   Det är som sagt inga lätta frågor det här och de är dessutom politiskt laddade. Det är dock min övertygelse att vi måste värna det fria ordet nu. Om vi vill behålla det. Men så har det förstås alltid varit.
  Gustave Flaubert, författaren som bland annat skrev den för sin tid sedeslösa romanen Madame Bovary, skrev att ”censur i varje form tycks mig vara en monstrositet, någonting värre än mord; ett mordförsök på tanken.”
  Även om det är en befängd tanke att äta barn för att lösa hungersnöd och överbefolkning, måste tanken få uttalas. Även på internet vid 1900-talets slut.
  
  Läs mer:
www.efs.se
www.wired.com/wired/5.07/cyber_rights.html
cyber.harvard.edu/works/lessig/what_things.pdf

TYCK TILL: Skriv din egen kommentar till veckans krönika.

 Fler IT-krönikor

(981206) Hur kan vi försvara oss mot digital terrorism?. Läs Helle Kleins krönika.
(981129) Kasta ut månglarna från templet. Läs Emma Rost krönika.
(981122) Hjälp - jag är en mailslav . Läs Jens Frejruds krönika.
(981115) Upphovsrätten är inte död ännu. Hela listan över Depeche Modes singlar. Och man kan ladda ned dem också! Läs Mikael Pawlos krönika.
(981101) Pc eller Mac - det eviga kriget går vidare... Läs Jens Frejruds krönika.
(981025) Flumlagen PUL leder till tjänstemannastyre. Läs Mikael Pawlos krönika.
TYCK TILL: Skriv din egen IT-krönika.

NÄTGUIDEN: Barriga fakta Daniel Bergsten surfar med dig i juletid.
Veckans it:
Här är årets bästa spel
Vi har satt plus på 44 av dem.
Köpa klapparna på nätet
.Du har fortfarande några dagar på dig.
Världens enklaste html-skola
Del 4: Lär dig länka
KRÖNIKA: Skydda det fria ordet på nätet - i grundlagen
Läs och diskutera Mikael Pawlos nätkrönika.