För att testet ska fungera måste du ha FlashPlayer version 5.0 eller senare installerad. Du kan ladda ner den gratis på www.macromedia.com/downloads