Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetHälsa
LÖRDAG 4 SEPTEMBER 1999
  

Stressjukdomen kryper allt längre ner i åldrarna
Utbrändhet drabbar nu framför allt yngre människor i 20–30-årsåldern. Det gäller särskilt de som arbetar inom massmedia- och IT-branschen.
  – De kan jobba dygnet runt och glömmer bort att de är biologiska varelser som också behöver vila, säger Aleksander Perski, docent i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet.

Allt spårade ur - jag gick som i en dimma
Pia brände ut sig - blev sjukskriven nio månader
Är du i riskzonen?
Här är tidiga tecken som kan leda till utbrändhet:

Fas 1 Det blir plötsligt en negativ förändring i livet. En positiv, stimulerande stress vänds till negativ stress. Man känner missnöje och olust. Det kan till exempel ta emot att gå till jobbet. Man kan vara irriterad över sin partner.

Fas 2
Man tar inte itu med olustkänslan. Man fortsätter högprestera, kör på som en maskin, glömmer sig själv och slutar ta hand om sig. Man bryr sig inte om att man sover dåligt eller tappar energi.
Så yttrar det sig

Här är symptomen på utbrändhet:
Man har svårare att minnas och kan tappa sina yrkeskunskaper.
Man har svårt att koncentrera sig.
Man har tunnelseende, man ser inte hela synfältet.
Man är labil. Känslorna pendlar. Man blir lätt irriterad, aggressiv eller ledsen.
Man kan känna sig enormt trött, svag och yr.
Man sover för lite eller för mycket. Man kan vakna tidigt och inte kunna somna om.
Man är känslig för stress och klarar inte krav från olika håll.
Man får lättare infektioner, muskelvärk och blir mer smärtkänslig.
  
Här är knepen som hjälper dig förebygga utbrändhet:
När du känner olust och missnöje, försök ta reda på vad som är dåligt och försök åtgärda det fortast möjligt.
Ta hand om dig själv. Se till att du får vila och återhämtning. Då klarar man stora påfrestningar. Försök få stöd av familj, vänner och arbetskamrater. Var fysiskt vältränad.
Källa: Aleksander Perski,
docent i medicinsk psykologi.
Andra riskgrupper är 40-talister, som inte hinner med de snabba förändringarna på senare år, människor som i sitt arbete har hand om andra, och arbetslösa som lider av för lite sysselsättning och stora ekonomiska problem.
  – Förr handlade utbrändhet mer om kroppsarbete och fysiska påfrestningar, som gav symptom senare i livet. I dag gäller det framför allt psykiska påfrestningar där tecknen på utbrändhet kommer tidigare, säger Aleksander Perski, som i höst kommer med boken ”Det stressade hjärtat”.
  Han forskar på kronisk stress och utbrändhet och undersöker nu närmare tidiga tecken på utbrändhet. I en pågående studie på framför allt kvinnor i vård- och service-yrken och eventuellt även personer inom IT-branschen vill man se hur psyke, kropp och beteende påverkas och vad man kan göra åt det. Resultaten kommer nästa år.
  I höst planerar man även en särskild mottagning för utbrändhet vid Karolinska institutet för att utvärdera vad som är bästa behandlingen.

Lite forskning finns
  Det finns lite forskning kring utbrändhet.
  – Studier visar att antalet som lider av kronisk stress har ökat, men vi vet inte om detta även gäller utbrändhet, säger Aleksander Perski.
  – Det är inte lätt att forska på. Vi vet inte heller om det är något nytt. Förra seklet hette det till exempel neuroasteni om liknande symptom. Det handlar om komplicerade förlopp som inte bara rör enskilda organ som hjärta och muskler, utan hela organismen, säger Aleksander Perski.
  I dag råder förvirring och missförstånd kring begreppet utbrändhet. Man talar också om kronisk stress, utmattning, över- och underbelastning. Ofta blandas begreppen ihop och kan vara svåra att särskilja.
Är då utbrändhet en särskild diagnos?
  – Ja. Det ska vara en klar diagnos på samma sätt som det nu är med kroniskt trötthetssyndrom, depression och fibromyalgi. I dag lider en stor, bred grupp människor av kronisk stress eller utmattning. De flesta ser dock till att återhämta sig och mår bra igen. De kan ha tagit paus, bytt miljö, arbete eller partner.

Mycket allvarligt tillstånd
  En mindre grupp förmår dock inte eller förstår inte att återhämta sig. De blir utbrända.
  – De går över gränsen och får en psykisk och fysisk kollaps. Det är ett mycket allvarligt tillstånd. Man kan säga att de går in i väggen eller att de varit så överbelastade under lång tid att säkringen går.
  – De blir totalt uttömda på kraft och energi. De orkar inte kämpa vidare och får svårare att komma tillbaka. Vila hjälper till exempel inte. Det kräver professionell behandling på olika sätt.
  Utbrändhet kan vara mycket skrämmande.
  – Att framför allt känna att hjärnan inte är med och inte fungerar är en hemsk upplevelse.
  Utbrändhet är ofta också bidragande orsak till psykiska problem som ångest och depression och även vid oklara smärttillstånd. Det kan också delvis ligga bakom hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar, framför allt hos kvinnor.
Vart ska man vända sig vid symptom på utbrändhet?
Ann-Cathrine Bjornor-Carlsson
Ann-Cathrine
Björnor-
Carlsson

  – Till distriktsläkare eller företagshälsovård i första hand. Man ska noga berätta om sina symptom. Det kan vara psykiska, fysiska eller livsmässiga problem i botten.
  – Man kan behöva olika slag av hjälp, som av kurator, psykolog, psykiater eller annan specialistläkare, säger Aleksander Perski.