Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetHälsa
 
  

300 svenska kvinnor har
farliga bröstimplantat

Sojabrösten
kan ge cancer
Sojabröst kan vara livsfarliga.
  I England uppmanas 5000 kvinnor med soja-bröstprotes att söka läkare och eventuellt ta bort dem.
  Socialstyrelsen utreder nu om svenska kvinnor med sojabröst ska spåras.
  - Mina bröst ha hettat och bränt och varit allmänt obehagliga sedan första dagen jag fick dem, säger Elaine Coomber, en av de engelska kvinnor som ska operera bort sojabrösten.

5000 kvinnor i England uppmanas nu att operera bort sojabröstimplantat.
  300 svenska kvinnor har bröstimplantat med soja.
  Tillverkaren tog bort sojabrösten från svenska marknaden för ett år sedan, efter kontakt med socialstyrelsen.
  Nu utreder socialstyrelsen om de är så farliga att kvinnor med sojabröst ska spåras upp.
  - Vi har tagit del av den engelska utredningen. Den innehåller en uppmaning att kvinnorna ska söka läkare för att få information kring riskerna med att ha kvar brösten, säger Michael Loos, chef för medicinsk teknik på Socialstyrelsen.
  - Vi har möjlighet att spåra de 300 svenska kvinnor som har sojabröst, om det är vad vi önskar göra. Men vi kan inte svara på hur farliga de är ännu. Vi skickar det här vidare till våra experter, säger Michael Loos.
  Exakt vad sojan kan ställa till med är oklart.
  Det finns uppgifter om att den skulle kunna orsaka förändringar i DNA, ge upphov till cancer, och eventuellt ge skador hos foster.
  Sojaimplantaten har funnits fem år i Storbritannien.
  I Sverige har 300 kvinnor fått sojabröstimplantat.
  Plastikkirurgen Per-Gunnar Opitz i Malmö har opererat in sojaimplantat hos 200 kvinnor, men gör alltså inte det längre, eftersom tillverkaren dragit tillbaka sojabrösten från marknaden.
   - Jag känner inte till att de skulle vara farliga. Det förundrar mig litet, säger Per-Gunnar Opitz.
  - Det låter märkligt eftersom fettsyrorna i sojaoljan redan finns i kroppen, tillägger han.
Var det tråkigt att de plockades bort från marknaden?
  - Ja, det var en bra protes, säger Per-Gunnar Opitz.
Vad opererar du in för typ av proteser i dag - silikon?
  - Jag lägger inte gärna in silikonproteser, utan hellre socker- eller koksalt-proteser, säger Per-Gunnar Opitz.
Är dagens proteser säkra?
  - Med silikonproteser är det tveksamt. De aktiverar immunsystemet. Jag anser att det är större frågetecken kring dem än kring sojaproteser, säger Per-Gunnar Opitz.
  Göran Jurell, verksamhetschef på kliniken för rekonstruktiv kirurgi på Karolinska sjukhuset, berättar att sjukvården använder två typer att bröstimplantat: de med silikongel eller koksaltlösning.
  - Det finns inga garantier för att några bröstimplantat är ofarliga. Men det finns inget belägg för att några av de vi använder är farliga, säger Göran Jurell.
Varför använde inte ni sojaimplantat?
  - Vi ansåg att informationen och kunskapen om produkten var för dålig, säger Göran Jurell.

Cina Rönn
300 kvinnor har sojabröst
40 000 har silikonimplantat

Bröstimplantaten består av en kapsel av silikon. Inuti finns antingen silikongel, koksaltlösning, sockerlösning, eller sojaolja. Sojabrösten var en revolution. Sojan innehåller fettsyror som naturligt finns i kroppen, till skillnad mot silikonbröst, som befaras kunna påverka immunsystemet.
40 000 svenska kvinnor har silikonbröst.
300 kvinnor har bröst med sojaolja. Innehållet småläcker hela tiden.
En komplikation med bröstimplantat är att det bildas bindväv runt protesen, som hos vissa kvinnor blir för tjock. Bröstet upplevs som för hårt.
De flesta kvinnor kan amma efter bröstförstoring.


Tyck till! Skulle du vilja operera dig för att bli vackrare?