Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetHälsa
 
  

Så påverkar stressen dig
Hjärtats normala variation i rytmen minskar. Det ökar risken för död i hjärtsjukdom.
Blodtrycker stiger. Det kan på sikt skada blodkärlsväggarna.
Stresshormonerna ökar. Det medför att mer proppbildande faktorer produceras så att blodet lättare koagulerar. Blodproppar kan då bildas med risk för hjärtinfarkt.
Vävnadsfett frisätts. Det kan ge avlagringar på kärlväggarna, vilket på sikt leder till dålig blodgenomströmning och kärlkramp.
Blodfettkvoten ändras ogynnsamt så att det goda kolesterolet, HDL, minskar - särskilt hos kvinnor - och det onda kolesterolet, LDL, ökar.
Stress gör också att mer saltsyra bildas i magen. Det ökar risken för magkatarr.
Stress kan även medföra muskelvärk och huvudvärk.

De farliga faktorerna
Faktorer som ökar risken för kärlkramp och hjärtinfarkt:
Låg utbildning, lågstatusjobb.
Socialt underprivilegierad.
Stress. Relationsstress med problem i relationer med exempelvis make, barn och föräldrar. Arbetsstress med höga krav uppifrån, litet eget inflytande och dåligt belönad arbetsinsats.
Bristande socialt stöd.
För lite fysisk aktivitet och för mycket fett i maten.
Rökning.
Högt blodtryck.
Höga blodfetter.
Diabetes.
Fetma.
Tidigt klimakterium.
Ärftlighet.

Källa: Kristina Orth-Gomér, professor i samhällsmedicin vid Karolinska institutet.


Så många får hjärtinfarkt
Cirka 35 000 personer får hjärtinfarkt i Sverige varje år. Av dem är 40 procent kvinnor. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor över 55 år. Även unga kvinnor i 30-årsåldern kan drabbas. Hjärtinfarkterna minskar totalt, men mindre bland kvinnor än bland män. Och bland yngre kvinnor i vissa grupper ökar antalet infarkter. Det gäller lågutbildade kvinnor med låg social status.


Stressen sliter ut kvinnors hjärtan
Annika fick två hjärtinfarkter av stressen
Annikas lugnknep - varningssignalerna
Hjärtats bästa vän - ett lugnare liv
Testa din stressnivå
Tyck till! Hur gör du för att gå ner i varv?