Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetHälsa
 
  

Stressen sliter ut kvinnors hjärtan

Kvinnor ställer ofta höga krav på sig själva, både när det gäller arbetet och privatlivet. Stressen påverkar hjärtat och kan i värsta fall leda till hjärtinfarkt och dödsfall.

Långvarig stress kan leda till död i hjärtsjukdom.
  Ny forskning visar att stress kan påverka hjärtats frekvens på ett skadligt sätt.
Tidigare har man inte sett detta samband, särskilt inte hos kvinnor.
  - En ny faktor är att stress kan medföra att hjärtats frekvens inte varierar normalt, säger Kristina Orth-Gomér, professor i samhällsmedicin vid Karolinska institutet.

  Hon forskar i vad stress haft för betydelse för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och hur stress påverkar prognosen och risken för ny infarkt.
  Hon studerar också hur kvinnorna bäst kan rehabiliteras i projektet ”Friskare kvinnohjärtan”.
  Ett nytt sätt att mäta stress är att registrera variationen i hjärtfrekvensen - antal hjärtslag per minut - enligt nya rön inom hjärt- och stressforskningen.


Långvarig stress kan leda till döden
  Hjärtfrekvensen styrs framför allt av andningen och ska normalt variera rytmiskt, man talar om så kallad hjärtfrekvensvariabilitet. Pulsen ökar normalt när vi andas in och minskar när vi andas ut. Det är friskt att ha en kraftig variation av pulsen vid in- och utandning. Men denna balans rubbas vid skadlig stress.
  - Vid långvarig stress går kroppen ständigt på högvarv. Stresshormonerna ligger då konstant på hög nivå. Hjärtat slår då snabbare och variationen i frekvensen minskar. Det blir en stelhet i mönstret och ingen återhämtning. Det kan bero på att nervsystemet som styr hjärtat är slitet. Detta är en stark riskfaktor för död i hjärtsjukdom, säger Kristina Orth-Gomér.
  I en tidigare studie, ”Kvinnor och kranskärlssjukdom”, fann hon att stress var en oberoende faktor bland andra faktorer bakom hjärtinfarkt hos kvinnor. Det gällde framför allt lågutbildade kvinnor med dåligt socialt nätverk och stöd.
  - De kan ha en annan livsstil så att de röker mer, äter fel eller inte vet hur de ska hantera stress. Studier i USA visar till exempel att lågutbildade yngre kvinnor med hjärtinfarkt har sämre prognos än män i samma ålder och äldre kvinnor. De har större risk att få en ny infarkt eller komplikationer, säger hon.
   För män är stressen i arbetet en viktig faktor. För kvinnor är det relationsstress i högre grad.
  Det är den stress kvinnor kan uppleva i familjelivet om maken till exempel är otrogen, om tonårsbarnen bråkar eller har problem med missbruk eller om de egna föräldrarna är svårt sjuka och behöver hjälp.
  - Dödsfall och skilsmässa är andra stora stressfaktorer för kvinnorna. Det är även social isolering och depressiva symptom, säger Kristina Orth-Gomér.
  Kvinnor upplever också stark stress av att inte uppskattas på arbetet för det jobb de utför.
  - De får inte höjd lön eller annan belöning som de tycker de är värda..

Gabriella Ekelund


Så påverkar stressen dig
Annika fick två hjärtinfarkter av stressen
Annikas lugnknep - varningssignalerna
Hjärtats bästa vän - ett lugnare liv
Testa din stressnivå
Tyck till! Hur gör du för att gå ner i varv?