Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetEkonomi
SÖNDAG 1 APRIL 2001
 
  

Pia Nilsson om din ekonomi
EMU är värt ett försök
Det är inte mer än hundra år sedan Sverige hade olika valutor

Nog är det väl bra att vi är med när EU träffas. I förra veckan ägde ett toppmöte rum i Stockholm och gav oss en inblick i vad det innebär när ministrar från 15 länder möts. På det finansiella området togs ett stort kliv framåt, men för övrigt var omdömet att det mest var små steg som togs. Viktigast är dock att de tas i rätt riktning och att Europas ledare träffas och diskuterar.
  Vi får ju aldrig glömma att det genuina syftet med EU är att verka för fred i Europa. Visst förekommer det struntsaker på alldeles för hög nivå samtidigt som mer övergripande frågor får för lite utrymme. Men det får man försöka förändra successivt.
  På det finansiella området kom ministrarna nu överens om en sådan förändring. EU-s beslutande organ skall ägna sig åt att dra upp riktlinjer medan expertgrupper ska utarbeta de detaljer som krävs. På så sätt ska lagstiftningsprocessen gå snabbare för att inte Europa ska komma på efterkälken gentemot USA.
  Genom att underlätta tillväxt genom en gemensam marknad i Europa skapas förutsättningar för välfärd för medborgarna.
  
Är det inte dags för Sverige att också vara med i EMU? Många andra länder tycker att det är märkligt med vår hållning att först vänta och se hur det går med euron för de andra länderna. Vad är det för solidaritet?

   Den senaste tiden har vi också blivit påminda om att vi är ett litet land och att kronan är utsatt när det är kris i världen.
  En lågt värderad krona innebär att exportföretagen tillfälligt kan gynnas, men importen blir istället dyrare. Det kan i sin tur leda till högre inflation som kräver högre räntenivåer.
  Folket förlorar medan de som spekulerar i kronans värde kan tjäna stora pengar.
  Spekulationer kan visserligen också förekomma mot en större valuta, men med euron påverkas i så fall inte våra valutakurser till övriga euro-länder.
  Ingen har facit om vad som egoistiskt skulle vara bäst för vårt land på lång sikt. Olika expertgrupper har analyserat frågan och är inte eniga.
  Det är dock inte många som i förväg har pekat på det som sägs vara en av förklaringarna till att kronan nu sjunker i värde, nämligen att svenska folket sparar mer i utländska tillgångar.
  Tänk att det skulle vara så svårt att lista ut att vi till exempel alltmer sparar i fonder som också placerar i andra länder, inte minst i Europa.
  Tyvärr har vi inte alltid facit till de stora frågorna i förväg. Varför inte göra beslutet lättare för oss i stället? Vill vi handla med en eller två valutor? Från och med nästa år finns inte längre finska mark, tyska mark, franska franc och så vidare. Ska vi ha kvar svenska kronor och därmed valutarisker mot euron och vara mer utsatta mot andra valutor?
  Kom ihåg att det inte är mer än drygt hundra år sedan vi hade olika valutor (och till och med olika tider) i olika delar av vårt land.
  Sist men inte minst handlar det om solidaritet.
  Beslutet gäller inte vad som privatekonomiskt är bäst för oss ( även om jag tror på euron även i det avseendet) utan om att ställa upp på de försök som görs för att länderna i Europa ska komma närmare varandra.
Pia Nilsson,
VD Fondbolagens Förening