Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetEkonomi
LÖRDAG 8 JANUARI 2000
  

Bli rik på goda affärer

ALLA KAN PÅVERKA ”I år kommer det etiska sparandet att explodera”, tror prästen Lennart Koskinen. Han föreläser regelbundet för näringslivet om etik och moral.
Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Tv-prästen: Bra etik är lönsam

Visst går det att bli rik med etik.
  – Utan etik blir man aldrig rik, säger prästen och etikgurun Lennart Koskinen, 55.
   För de flesta är Lennart Koskinen mest känd för sina radio- och tv-framträdanden.
  Få känner till att han de senaste 20 åren, vid sidan av sin roll som präst, arbetat med etikfrågor gentemot näringslivet och fackförbunden.
  – Alla affärer bygger i grunden på förtroende. Blir kunden lurad eller illa bemött kommer den inte tillbaka.
  – När jag är ute och föreläser märker jag tydligt hur en långsiktigt god etik blir allt viktigare i företagen. Inte bara gentemot kunderna utan också de anställda.
  – En god image blir allt viktigare och det är ingen slump att Framfabs Jonas Birgersson markerar de mänskliga värdena, säger Lennart Koskinen.

Allt fler etiska aktiefonder
  
Etiskt sparande är ännu ingen framgång i Sverige.
  Visserligen ökar antalet etiska fonder i jämn takt, men bara någon procent av det totala sparkapitalet är placerat i dem.
  – I år kommer det etiska sparandet att explodera och fondbolagen kommer att agera därefter, säger Lennart Koskinen.
  – Jag tror att folks medvetande om icke-materiella värden har ökat, ett slags andlig längtan. Man är trött på klippekonomi, fallskärmar och tveksamheter inom politik och näringsliv, säger Koskinen.
Men varför är det inget sug efter de etiska fonderna?
  
– Det beror på att fondbolagen bara talar om vilka bolag de säger nej till i stället för att tala om vilka de säger ja till. Men det viktiga är att de etiska fonderna är ett första steg, att de får människor att reagera.
Vad säger du om att de ideella fonderna utesluts ur det nya pensionssystemet?
  
– Mycket märkligt eftersom det finns många som vill bidra till något gott. Och tanken med PPM var ju att låta människor ta eget ansvar.
Hur sparar du själv?
  
– Både i fonder och enskilda aktier. Men jag gör alltid en etisk bedömning innan jag handlar, säger Lennart Koskinen.

Lennart Koskinens 6 tips
till dig som vill spara etiskt

1 Gör en lista över vilka värden som är särskilt viktiga för dig. Leta sedan efter den fond som passar bäst.
2 Kommunicera och påverka din fond. Ring, skriv eller skicka e-post och tala om vad som är viktigt för dig.
3 Hota med att flytta dina pengar till internationella etiska fonder för att sätta tryck på svenska fondförvaltare.
4 Du kan välja enskilda aktier, inte bara fonder, med en etisk inriktning som passar dig.
5 Våga vara annorlunda. Välj till exempel en Afrikafond där riskfaktorn är högre men där pengarna gör god nytta.
6 Välj något. Att inte välja är att inte ta ställning. Och vem gynnar det?