Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetDebatt
FREDAG 5 FEBRUARI 1999
  

En förening under falsk flagg

Det jag fick veta var inte särskilt smickrande för Skattebetalarnas förening. /.../ De 18 styrelseledamöternas samlade inkomster är cirka 40 miljoner och deras förmögenheter över 500 miljoner. Trots det når deras totala inkomst- och förmögenhetsskatt inte upp till mer än 36 procent /.../.
Jan Bergqvist (s)
ordförande i riksdagens finansutskott
En av högerns allra äldsta kampanjorganisationer heter Skattebetalarnas förening. Den bildades 1921 av ”framsynte och fosterlandsälskande män” som ansåg att Sverige befann sig i ett ”nödläge”. Efter det demokratiska genombrottet fanns bland näringslivets toppar en utbredd oro för att ”den okunniga massan” och dess politiska ledare skulle äventyra företagsamhet och ekonomiskt framåtskridande.
  Strategin var enkel och brutal: blås upp bilden av ett ymnigt slöseri inom den offentliga sektorn och måla ut skatter som ett ödesdigert hot mot arbete, sparande och företagsamhet. Så började föreningen att trumma sitt budskap: Skatterna hotar ditt jobb och socialdemokraterna hotar Sveriges framtid.
  I snart åtta decennier har föreningen predikat egoismens evangelium. Åsnesparkarna mot välfärd, jämställdhet och solidaritet var ofta pinsamt plumpa. De tarvliga personangreppen mot arbetarrörelsens folk väckte länge förtjusning i en del borgerliga salonger, men som opinionsbildning var detta nog mera en bumerang än ett vapen som verkligen skadade socialdemokraterna.

Föreningens
nuvarande direktör Björn Tarras-Wahlberg bör ha ett erkännande för att han försökt göra organisationen mera rumsren. Med hjälp av pengar från näringslivet har han sminkat om föreningen så att den fått en mindre vulgär makeup. Men än i dag har föreningen en märklig syn på demokrati. Tarras-Wahlberg kräver att grundlagen ska ändras så att det räcker med 59 riksdagsledamöter för att stoppa beslut om skattehöjningar eller ökade utgifter. Hans förslag är så extremt att det i praktiken ger moderaterna en ständig vetorätt över de centrala delarna av den ekonomiska politiken.
  Att föreningen ens indirekt stöder högern genom sina kampanjer avfärdas indignerat som ”felaktigt” och som en ”simpel anklagelse”. Men nog är det lätt att se hur högerns bockfot putar ut under den opolitiska täckmanteln.
  Stödet till moderaterna tar sig bland annat uttryck i att föreningen inför varje val – ofta tidigt på våren innan den egentliga valrörelsen börjat – drar igång en kampanj mot s-politiken. Därvid spelar det ingen roll om socialdemokraterna befinner sig i regeringsställning eller i opposition.
  Föreningen brukar visserligen försvara sig med att den också har klagat på att borgerliga regeringar varit dåliga på att sänka skatten. Men ser vi på var man sätter in de stora resurserna och vart man styr de dyrbara kampanjerna så finner man ett tydligt antisocialdemokratiskt mönster.

Skäms direktör
Tarras-Wahlberg över sin egen styrelse? Hur ska man annars uppfatta hans vägran att skicka över en lista på styrelsen till riksdagens utredningstjänst? Bakgrunden är denna.
  Riksdagens utredningstjänst är ett serviceorgan för oss riksdagsledamöter. Den förser oss med material som vi behöver i vårt politiska arbete – både i riksdagen och i den allmänna debatten. I slutet på förra året bad jag att få en del uppgifter om Skattebetalarnas förening, bland annat stadgarna och en lista på styrelsen.
Döm om min förvåning när jag fick veta att Tarras-Wahlberg med hänvisning till den personliga integriteten vägrade en riksdagsman att få veta vilka personer som utgör styrelse för denna mäktiga organisation. Vilken annan organisation i Sverige skulle inte med glädje och stolthet överlämna en lista på sin styrelse?

Vad är det
Tarras-Wahlberg vill dölja? Jag bestämde mig för att försöka få en förklaring till hans kurragömmalek. Kunde det helt enkelt vara så att styrelseledamöterna inte klarade att leva upp till den beskrivning av överbeskattade medborgare som föreningen går ut med i sin propaganda? Jag lyckades på andra vägar få tag på en förteckning över den styrelse som fanns våren 1998. Därefter vände jag mig till skattemyndigheterna och bad att få ta del av deras offentliga uppgifter om styrelsemedlemmarnas skatter.
  Det jag fick veta var inte särskilt smickrande för Skattebetalarnas förening.
  Med tanke på att föreningen gör anspråk på att vara en ”rikstäckande folkrörelse” är det anmärkningsvärt att styrelsen så till den grad domineras av miljonärer i Stockholmsområdet. Styrelsen är i sig en levande dementi på föreningens egen propaganda. De 18 styrelseledamöternas samlade inkomster är cirka 40 miljoner och deras förmögenheter över 500 miljoner. Trots det når deras totala inkomst- och förmögenhetsskatt inte upp till mer än 36 procent av inkomsterna (kapital- och förvärvsinkomsterna).

Ordföranden
Tom Wachtmeister har gott och väl tredubblat sin förmögenhet sedan 1992, från 13 miljoner till drygt 42 miljoner.
Styrelseledamoten och förre SJ-chefen Stig Larsson som nyligen klagade över de orimliga skatterna har ändå inte haft några svårigheter att öka sin förmögenhet från 3,5 miljoner 1992 till över 11 miljoner.
Intressant är också att den allra rikaste i styrelsen inte betalar högre andel i skatt än den som har lägsta inkomsten. I båda fallen rör det sig om ca 25 procent.
  Visst måste vi ha en levande debatt om hur skatterna ska utformas och hur höga de ska vara. Men trots att näringslivet öst pengar över Skattebetalarnas förening har denna nästan alltid förfuskat sina möjligheter att vara en konstruktiv kraft i en sådan diskussion.
Jag tror det beror på att man så ofta uppträtt under falsk flagg. Föreningen skulle mötas med större respekt om den gick ut i den politiska striden med öppet visir.


Fotnot 1: Bengt Holmgren, direktör på Arizona Chemicals och vice ordförande i Skattebetalarnas förening, är bosatt i Belgien och inte skattskyldig i Sverige.

Fotnot 2: Styrelselistan är från förra året. Alla 80 skatteuppgifter gäller inkomståret 1997.


Tom Wachtmeister, 67
ordf Skattebetalarna, Danderyd
Förvärvsinkomst: 1 761 300
Inkomst av kapital: 951 166
Skattepliktig förmögenhet: 33 740 109
Beskattningsbar förmögenhet: 42 662 000
Slutlig skatt: 1 609 490

Anne-Charlotte Atmer Källner, 56,
jur kand, Stockholm

Förvärvsinkomst: 217 700
Inkomst av kapital: 96 521
Skattepliktig förmögenhet: 3 166 888
Beskattningsbar förmögenhet: 3 668 000
Slutlig skatt: 136 365

Bertil Blomstedt, 70,
överläkare, Danderyd

Förvärvsinkomst: 782 700
Inkomst av kapital: 42 692
Skattepliktig förmögenhet: 1 174 319
Beskattningsbar förmögenhet: 284 000
Slutlig skatt: 387 242

Vincent Forsbeck, 60,
fastighetsmäklare, Danderyd

Förvärvsinkomst: 1 182 000
Inkomst av kapital: 0
Skattepliktig förmögenhet: 0
Beskattningsbar förmögenhet: 0
Slutlig skatt: 907 238
(Underskott av kapital: 88 117)

Ulla Gustafsson, 50,
egenföretagare, Kramfors

Förvärvsinkomst: 130 100
Inkomst av kapital: 0
Skattepliktig förmögenhet: 0
Beskattningsbar förmögenhet: 0
Slutlig skatt: 172 292
(Rörelse: 35 476, egenavgift, moms 92 571)

Archibald Hamilton, 52,
jordägare, Stockholm

Förvärvsinkomst: 6 200
Inkomst av kapital: 341 520
Skattepliktig förmögenhet: 27 096 459
Beskattningsbar förmögenhet: 420 614 000
Slutlig skatt: 310 697

Stig Larsson, 67,
f d SJ-chef, Uttran

Förvärvsinkomst: 2 308 600
Inkomst av kapital: 149 870
Skattepliktig förmögenhet: 11 351 099
Beskattningsbar förmögenhet: 11 510 000
Slutlig skatt: 1 474 385

Gösta Lewenhaupt, 51,
civilekonom, Stockholm

Förvärvsinkomst: 495 000
Inkomst av kapital: 404 177
Skattepliktig förmögenhet: 0
Beskattningsbar förmögenhet: 0
Slutlig skatt: 353 290

Tomas Lundahl, 52,
ingenjör, Växjö

Förvärvsinkomst: 332 200
Inkomst av kapital: 85 144
Skattepliktig förmögenhet: 2 902 095
Beskattningsbar förmögenhet: 2 002 095
Slutlig skatt: 213 048

Hans Lönn, 60,
civilingenjör, Saltsjöbaden

Förvärvsinkomst: 195 000
Inkomst av kapital: 282 438
Skattepliktig förmögenhet: 0
Beskattningsbar förmögenhet: 0
Slutlig skatt: 144 766

Hillevi Rosenquist, 50,
civilekonom, Stockholm

Förvärvsinkomst: 164 000
Inkomst av kapital: 7 830
Skattepliktig förmögenhet: 1 009 643
Beskattningsbar förmögenhet: 1 000 000
Slutlig skatt: 263 650
(Avgifter 39 730, moms 141 590)

Peter Sjöstrand, 52,
direktör, Stockholm

Förvärvsinkomst: 22 798 300
Inkomst av kapital: 3 688 591
Skattepliktig förmögenhet: 44 151 603
Beskattningsbar förmögenhet: 45 106 000
Slutlig skatt: 6 836 652

Björn Tarras-Wahlberg, 56,
vd Skattebetalarna, Lidingö

Förvärvsinkomst: 1 092 400
Inkomst av kapital: 432 520
Skattepliktig förmögenhet: 2 686 994
Beskattningsbar förmögenhet: 2 829 000
Slutlig skatt: 722 168

Stephan Tolstoy, 59,
revisor, Stockholm

Förvärvsinkomst: 1 157 700
Inkomst av kapital: 262 187
Skattepliktig förmögenhet: 2 498 327
Beskattningsbar förmögenhet: 1 212 000
Slutlig skatt: 675 589
(Adjungerad i styrelsen)

Birgitta Widelöv, 59,
konsult, Malmö

Förvärvsinkomst: 11 600
Inkomst av kapital: 35 946
Skattepliktig förmögenhet: 0
Beskattningsbar förmögenhet: 0
Slutlig skatt: 11 882

Lars Vinell, 63,
professor, Stockholm

Förvärvsinkomst: 714 500
Inkomst av kapital: 6 273
Skattepliktig förmögenhet: 0
Beskattningsbar förmögenhet: 0
Slutlig skatt: 348 379

Kerstin Åkerblom Lannér, 53,
adjunkt, Falun

Förvärvsinkomst: 102 900
Inkomst av kapital: 163 856
Skattepliktig förmögenhet: 796 709
Beskattningsbar förmögenhet: 0
Slutlig skatt: 85 799


epost: debatt@aftonbladet.se
telefon: 08-725 2000
fax: 08-562 528 99