Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetDebatt
MÅNDAG 12 MARS 2001
 
  

Mobilen kan orsaka galna ko-sjukan

En slaktare i Tyskland står framför avhuggna kohuvuden. Korna är slaktade för att hindra att galna ko-sjukan fortsätter att spridas. Olle Johansson, docent i neurovetenskap, tror emellertid att sjukdomen kommer att fortsätta breda ut sig - även i Sverige. Orsak: farlig strålning från mobitelefoner.
Foto: AP (Montage)

Giftiga äggviteämnen som vandrar genom kroppens barriärer. Så uppstår galna ko-sjukan. Och så går det för råttor som utsätts för mikrovågsstrålning, 5 000 gånger svagare än den som tillåts för mobiltelefoner. Den svenska regeringen spelar högt med hela folkets hälsa, skriver Olle Johansson, docent i neurovetenskap.Det första larmet i Sverige om galna ko-sjukan har precis klingat av. En gård i Halland blev först med denna ”helt otroligt osannolika händelse, som egentligen inte har hänt”, för att tala med Tage Danielssons ord. Och, lyckligtvis, denna gång tycks testet givit ett felaktigt svar. Men är detta det första också det sista larmet?

Jordbruksminister Margareta Winberg har förklarat att det ej är någon fara. Jag tror att hon har väldigt fel. Jag tror att det finns en enorm fara alldeles runt hörnet och det är inte Winberg som ska tala om att jag har fel i min misstanke; jag vill att näringsministrarna Sahlin och Rosengren (som ansvarar för utbyggnaden av trådlös kommunikation) och socialminister Engqvist (som ansvarar för folkhälsan) ska lugna oss.
  

Nej, bättre än så! Jag vill ha en absolut garanti för ofarlighet och ett absolut ansvarstagande för eventuell framtida farlighet!
  Vilken fara talar jag om? Alla vet vi i dag att galna ko-sjukan (BSE) beror på att nötkreatur matats med nedmalda djurkadaver. I dessa finns smittämnen, prioner (särskilda äggviteämnen), som överförs till kreaturet. Under olyckliga omständigheter kan smittämnet transporteras från mag- tarm-kanalen till blodet och från blodet, eller via nerver, förbi blod- hjärn-barriären till nervcellerna i hjärnan. Följden: en massiv nedbrytning av hjärnvävnaden, kreaturet mår mycket dåligt, tappar kontrollen, uppför sig galet och dör. Dessa smittämnen kan överföras till människa som på motsvarande sätt får den mänskliga formen av ”galna ko-sjukan” (Creutzfeldt-Jacobs sjukdom).
  Lundaforskarna Arne Brun, Bertil Persson och Leif Salford har nyligen gjort en sensationell upptäckt. De fann, och detta bekräftade andra forskares resultat, att mycket svaga mikrovågssignaler av mobiltelefontyp bryter ner blod- hjärn-barriären hos råttor varvid giftiga äggviteämnen kan tränga in och skada hjärnan. Likheten med galna kosjukan är slående. Mot denna bakgrund måste det betraktas som högst troligt att galna ko-sjukan helt enkelt beror på mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner och andra apparater!
  Fler och fler människor pekar ut mobiltelefoner och basstationer som orsaker till ohälsa. Man talar om utbrändhet, sömnstörningar, cancer, astma och allergi, störningar på reproduktionen... Häromveckan krävde en domstol i Genève nedmontering av en mobiltelefonmast just med hänvisning till de kringboendes upplevda ohälsa. De boende fick även ekonomisk ersättning för sitt lidande.
  Häromdagen kunde man i svenska tidningar läsa att de vanligaste mobiltelefonerna på den svenska marknaden har ett strålningsvärde mellan 1,7 watt per kilo kroppsvikt (Ericsson T28s) och 0,17 watt/kilo (Panasonic EB-GD 92). Brun, Persson och Salford använde 500-5 000 gånger svagare strålning (0,4 milliwatt/kilo) för att öppna upp blod-hjärn-barriären! Vi är med i ett av den svenska regeringen sanktionerat fullskaleförsök där vi alla helkroppsbestrålas dygnet runt oavsett var vi befinner oss. Då känns det absolut inte tryggt att veta att Lundaforskarna kunde slå hål på blod-hjärn-barriären med en stråldos som är 5 000 gånger svagare än det svenska (ej lagstadgade) rekommendationsvärdet på 2 watt/kilo kroppsvikt! Inte heller känns det betryggande att hela tiden läsa att ”mobiltelefoner är ofarliga”. Vem, jag frågar, vem kan garantera detta!?
  
Mycket obehagligt är att forskare nyligen visat att prioner kan vandra över från moder till foster. Fostret skyddas normalt av en hinna mellan sitt blod och livmodervävnaden, blod-placenta-barriären.
Vi måste utgå från att denna barriär också kan skadas av mycket svag mobiltelefonstrålning, precis som blod-hjärn-barriären!Kommer galna ko-sjukan att bryta ut i Sverige? Ja, det tror jag bestämt. Vi kommer snart att få 30 000 nya basstationer för mobiltelefonins nya 3G/UMTS, vi kommer att få miljontals lokala sändare/mottagare i form av Blåtandssystem. Känns detta tryggt? Är det verkligen tillräckligt att företag eller myndigheter envist upprepar: ”...det finns 100-tals rapporter som ej visar någon biologisk effekt”? Skulle du känna dig trygg med 100-tals ofarliga snokar i skogen – samtidigt som du har en giftkobra runt halsen?
  
Vad gör Statens Strålskyddsinstitut? Jag vet inte. Vad exakt gör våra andra myndigheter för att ta reda på allvaret
i ovanstående? Jag vet inte. Vad gör regeringen? Jag vet inte.
  

Det enda jag vet är att det är en risk att det är en risk. Om jag har fel i mina farhågor, bra, då kan man skratta åt mig. Men om jag har rätt, kan jag då skratta...?
Olle Johansson
docent i neurovetenskap,
Karolinska InstitutetVAD TYCKER DU?
Tror du att mobiltelefoners strålning kan orsaka hjärnsjukdomar som exempelvis galna ko-sjukan?epost: debatt@aftonbladet.se
tips: 08-725 2000
fax: 08-562 528 99
växeln: 08-725 20 00

   

 
  FLER DEBATTARTIKLAR