Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetDebatt
ONSDAG 7 JUNI 2000
 
  

Dags för varningstext på mobiltelefoner?

”VARNING Mobiltelefon kan skada din hälsa” Vilken tillverkare blir först med att marknadsföra en lågstrålande mobiltelefon?
Foto: MATS STRAND

Mobiltelefoner kan vara hälsofarliga. Men tillverkarna hemlighåller produktfakta och Telia söker nya abonnenter bland småbarn. Det är hög tid att regeringen vidtar åtgärder, skriver Eva Flyborg, riksdagsledamot för folkpartiet och Olle Johansson, forskare på Karolinska Institutet.
snabbfakta
Den 11 maj presenterades rapporten ”Mobile Phones and Health” i Storbritannien, skriven av en kommitté – Independent Expert Group on Mobile Phones – utsedd av den brittiska regeringen. Kommittén förordar bland annat att information om olika telefoners strålningsgrad görs tillgänglig för konsumenterna, att minderårigas mobiltelefonanvändande begränsas av försiktighetsskäl, samt att mobiltelefonbranschen undviker marknadsföring av mobiltelefoner gentemot barn. Det är framsynta och välkomna förslag som borde vara än mer relevanta i ett mobiltelefontätt land som Sverige.
  Larmrapporter om att strålning från mobiltelefoner kan orsaka nervskador, cellförändringar och cancer har duggat tätt de senaste åren. Resultaten är förvisso omtvistade. Men det enda vi säkert kan veta är att vi ännu har för lite kunskap för att veta någonting säkert om mobiltelefonernas ofarlighet. Lika lite som det är helt bevisat att telefonerna är farliga kan vi hävda att de är ofarliga – men de resultat som presenterats hittills ger definitivt anledning till eftertanke.
  
Försök har visat på en koppling mellan strålning från mobiltelefoner och biologiska effekter. Flera undersökningar visar att mobiltelefonanvändare känner av huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnrubbningar som de förknippar med användningen av mobiltelefoner. Exponeringen misstänks också påverka minnet, arvsmassan och ge förändrat blodtryck. Sambandet med tumörer är omdebatterat. Australiensiska forskare har rapporterat om fördubblad cancerfrekvens hos möss som utsatts för radiostrålning av samma typ som från mobiltelefoner. I Polen visar en grupp militärer, som under lång tid varit utsatta för mikrovågsstrålning, upp ökad dödlighet i olika cancerformer. Ett forskarlag vid Lunds universitet har funnit att strålningen kan göra att proteiner i blodet tränger in i hjärnan, vilket i förlängningen kan leda till MS, Parkinsons och Alzheimers sjukdom. Och så vidare.
  Vi vet redan i dag att starka mikrovågor är farliga. Det vi inte vet ännu är om långtidseffekter av svag radio- eller mikrovågsstrålning kan påverka hälsan. Vad betyder ett dagligt mobiltelefonanvändande på 20 års sikt? På 30 års sikt? Effekter som höjd cancerrisk kan ju ge genomslag först efter just 30 års exponering.
  Det som framförallt ger anledning till eftertanke är att själva användningen av mobiltelefoner har ändrats dramatiskt under de senaste åren. Från korta affärsmeddelanden till långa samtal med familj, vänner och konferenssamtal som kan vara upp till flera timmar. Dessutom har användarnas snittålder sänkts. Mobilanvändningen ökar mycket snabbt bland små barn, som utsätts för en större andel av strålningen än vuxna. Strålningen når längre in i barns huvuden, som eftersom de fortfarande växer är mer känsliga för olika typer av påverkan.
Så vad göra? Vårt syfte är inte att bedriva skrämselpropaganda, eller uppmana till mobilbojkott. Men vi menar att det är viktigt att gå varsamt fram i terräng vi inte riktigt känner till, låta försiktighetsprincipen råda i stället för att bara ånga på. Och framför allt –att ge allmänheten möjlighet att välja säkerhet före ovisshet.
  Det bästa vore förstås om mobiltelefonbranschen självmant tog sitt ansvar. Trots påtryckningar vill tillverkarna inte öppet redovisa hur mycket våra mobiltelefoner strålar. Vi tycker det borde vara naturligt för tillverkarna att ge konsumenterna själva möjlighet att bedöma vilka faktorer man vill väga in när man skaffar mobiltelefon. Att hemlighålla uppgifter som strålningsvärden tyder på en förmyndarmentalitet som inte hör hemma i ett modernt samhälle. Vi har ju märkning av lågstrålande datorskärmar sedan några år tillbaka, varför inte ett liknande initiativ från mobiltelefontillverkarna? När lanserar Ericsson sin första lågstrålande telefon?

Särskilt viktigt är det att ta ansvar när det gäller barn och mobiltelefoner. Statliga Telia har här föregått med extremt dåligt exempel, genom att marknadsföra en särskild ”barntelefon” avsedd för 7–12-åringar. Telia menar att man bara svarar mot ett uttryckt behov hos föräldrar och deras barn. Men en marknadsföringskampanj syftar ju inte enbart till att tillgodose en efterfrågan, utan även till att öka denna. Telia legitimerar och uppmuntrar härigenom barns mobiltelefonanvändning.
  Men om inte branschen tar sitt ansvar för konsumentupplysningen, och Telia för barns säkerhet, har politikerna ett ansvar. Vill inte tillverkarna offentliggöra uppgifterna om strålningsvärden frivilligt får man helt enkelt lagstifta i frågan.
  Storbritannien går nu före och visar vägen. Mot bakgrund av de motstridiga uppgifter om mobiltelefonins risker och i avvaktan på den forskning som pågår både i Sverige och internationellt är det rimligt att den svenska regeringen ser över möjligheterna med antingen varningstexter som informerar om de oklara hälsoriskerna, eller ett system med miljömärkning baserat på strålningsvärden. Vågar miljöminister Kjell Larsson ta initiativet till detta?
  Dessutom bör näringsminister Björn Rosengren tänka över om det verkligen är ett statligt bolags uppgift att mot små barn marknadsföra en produkt, som kan visa sig vara hälsofarlig. Och socialminister Lars Engqvist ta sig en funderare över ansvaret för en eventuell framtida, stor och allvarlig, folkhälsofråga.
  Hittills har det varit oroväckande tyst från regeringshåll. Det är dags att vakna nu.
Eva Flyborg
riksdagsledamot (fp)
Olle Johansson
forskare Karolinska Institutet


VAD TYCKER DU?
Ska det vara varningstext på mobiltelefoner?


epost: debatt@aftonbladet.se
tips: 08-725 2000
fax: 08-562 528 99
växeln: 08-725 20 00

   

 
  FLER DEBATTARTIKLAR