Aftonbladet  
Aftonbladet bostad  

Regeringsrätten kan
fria svartbygge

Läste om det fatala misstag som begåtts av TV:s Striptease-reporter Janne Josefsson: han svartbyggde en altan på sitt hus.
  Jag har faktiskt hittat rättsfallet som kan bli Josefssons räddning undan skam. Och böter.

En annan svartbyggd altan i samma kommun, Tjörn, har nämligen friats i regeringsrätten.
  Ett väldigt intressant fall, där regeringsrätten alltså körde över både byggnadsnämnd och länsstyrelse.
  Allt byggande i Sverige styrs av PBL, plan- och bygglagen. Men kommunerna har stort inflytande genom sina detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är vanligt med överklaganden.
  Som i fallet med den 42 kvm stora träaltanen på ön Tjörnekalv som hamnade i regeringsrätten 1995.
  Ägaren byggde om en redskapsbod till fritidshus. Dessutom fixades uthus och en jättealtan. Han överklagade byggnadsnämnens beslut om rivning av tillbyggnaderna. Nämnden hävdade att träaltanen var stor, hade räcke och låg högt över terrängen.

I dag kan man jämföra med Janne Josefssons altan på ön Åstol, Tjörns kommun i Bohuslän: stor, av trä, med räcke, högt över terrängen...
  En skillnad: Josefssons altan ligger i detaljplanerat område. Då borde det faktiskt krävas bygglov.
  För icke detaljplanerat område, som på Tjörnekalv, är det lite frikostigare med byggandet. Men kommunens översiktsplan hävdade ”riksintresse” och att ”samhällets karaktär” kunde skadas. Länsstyrelsen höll med byggnadsnämnden: riv rubbet.

Regeringsrätten räddade altanen med motiveringen att den inte hade tak och väggar och inte ökade byggnadsvolymen. Uthusen måste rivas, men altanen fick vara kvar. Janne Josefsson kan alltså överklaga. Och åberopa den redan friade altanen...

Lennart Arnstad
970605

Läs mer:
Detta får du göra utan bygglov. Kolla reglerna innan du börjar snickra.
Avslöjad - med ett svartbygge. Undersökande TV-reportern Janne Josefsson byggde veranda - utan bygglov.

TIDIGARE BOSTADSKRÖNIKOR
Ekologin löser inte byggkrisen (970529)
Nu behövs en ny bostadspolitik (970522)
Du kan tjäna på mäklarnas krig (970515)
Nu kan du hitta ditt smultronställe (970506)
Äntligen gynnas vanliga hyresgäster! (970501)
Rekordlåg ränta - men ha is i magen! (970424)
Äntligen granskas orättvisan! (970414)

Aftonbladet på internet distribueras via