Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetBostad
TORSDAG 22 JUNI 2000
 
  

Hetaste rådet
vid budgivning: Ha is i magen

Budgivning är dagens hetaste ord på fastighetsmarknaden.
  Nu har Fastighetsmäklarnämnden givit ut bra information om budgivning, som många tycker är ett gissel.
  Det här ska du veta när du ger dig in i budgivningen – och bästa rådet är som vanligt att ha is i magen.

   Mäklarens roll är att vara opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren är här alltså inte ombud för säljaren utan ska hjälpa
båda parter.
   Budgivning är inte reglerad i lag. Den uppstår spontant när det är flera intresserade köpare.
   Vid sluten budgivning får spekulanterna viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren och köparna får inte information om de andras bud eller vilka övriga intresserade är.
   Vid öppen budgivning lämnas bud till mäklaren som löpande håller kontakt med säljare och andra spekulanter. Man får chans att bjuda över varandra.
   Säljaren bestämmer om hur budgivningen ska gå till. Men säljaren kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller avbryta den. Det är just denna passus som orsakar en hel del irritation hos inblandade köpintresserade, som tycker att de körs över- Ofta skyller man då på mäklaren, vilket är fel.
   Köparna är rätt att få exakt information om hur budgivningen går till. Ställer säljaren vissa villkor måste mäklaren informera om dessa.
   Säljaren avgör. Och behöver inte sälja till högstbjudande. Man är heller inte bunden att sälja till det pris som angetts i annons eller som kanske angetts under försäljningen.
  Fastighetsmäklarnämnden är den statliga rättsinstans som registrerar mäklare och behandlar anmälningar mot dem. Hemsida: www.fastighetsmaklarnamnden.se