Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetBostad
FREDAG 5 MAJ 2000
 
  

Ekohusen fiasko - slösar med energi
ENERGIFIASKO-BYN. Understenshöjden i Björkhagen har blivit Sveriges kanske mest kända ekoby. Inte minst genom SVT:s dokumentär om hur området kom till. Nu avslöjas att husen drar mycket mer energi än vanliga hus och dessutom plågas av fukt, drag och mögel.
Foto: SVT
Byn riskerar fukt- och mögelskador
Ekobyn Understens-
höjden är rena energislösaren – och husen kan mögla.
  Den rikskända byn, som bland annat skildrats i en tv-dokumentär, blir därmed ytterligare ett bevis för den svenska energibluffen.

   Miljoner i forsknings-
pengar plöjs ned i komplicerade eko-projekt när det i själva verket är bättre att bygga med beprövade medel.
  Det är tidningen Byggindustrin som avslöjar fiaskot i Understenshöjden, ekobyn i Björkhagen i södra Stockholm.
  Föreningen EBBA (Ekologiskt byggande i Björkhagen) bildades 1990 för att bygga en ekoby i staden.

Dystert resultat
  Nu finns 44 radhus i byn som också har en rad gemensamhets-
anläggningar. Intresset har varit stort bland de eko-entusiaster som HSB samlade.
  Nu har Per Levin, universitetslektor och forskare vid tekniska högskolan, följt upp fukten i konstruktionerna samtidigt som Per Wickman, Aton Teknikkonsult, kollat energianvändningen.
  Resultatet är om möjligt dystrare än för flera andra ”ekologiska spjutspetsar” som visat sig dra mycket mer energi än vanliga hus. Eller kostar ohyggligt mycket utan att egentligen ge någon bo-nytta.

Fadäserna
  Understenshöjens fadäser:
   Slarv i byggprocessen har givit en konstruktion som leder in drag.
   Ytterväggen står på syll som saknar tätning.
   Kökens balkongdörrar är rena draghålen. Så illa att vattenlåsen under diskbänken frusit!
   Energiförbrukningen har blivit ca 300 kilowattimmar per kvadratmeter och år mot beräknade 140 kWh/år. Långt över förbrukningen i vanliga hus.
   Solfångare som satts upp har fungerat dåligt.
   De boende har tvingats sätta in egna el-element vilket ökat förbrukningen.
   Pelletspannan drog för mycket energi och fick bytas.
   Fönstren har varit vackra och höga, men medverkat till klimatförsämringen.
   Kondens bildas inomhus. Risk för mögelskador.

Skruttiga projekt
  Politikerna bär ett stort ansvar. Ekologi och energisparande blivit mycket politiskt gångbart. Miljarder av skattemedel pumpas aningslöst ut till allehanda skruttiga projekt.
Lennart Arnstad
Lennart
Arnstad

  ”Ingenjörsjulgranar” med ytterst komplicerade lösningar blandas med entusiastiska gröna vågares lekstugor.
  I Byggindustrin suckar HSB:s ansvariga djupt och menar att man numera vet bättre...