Fem minuter som kan avgöra

När jurygrupperna avlämnat sina röster får publiken fortfarande ringa in i fem minuter till. De fem minuterna kan vara avgörande om man tycker att jurygrupperna röstat fel.
hits