Bananbröder i kören

Ja, två av bananernas kameleonter i kören är bröder.
hits