Fackeltrubblet fortsätter

Kåporna är borta från magnus Bäcklunds nummer, men facklorna var kvar på genrepet. Den här gången slocknade två i inledningen, de lyckades få fyr på dem igen, men då slockande istället tre av de övriga facklorna.

Förhoppningsvis har nån kvar garantin på facklorna, annars får de nog ta och kontakta Allmänna reklamationsnämnden.
hits