"Lagom mycket kriminalitet"

Lördagsvädret är gråmulet. Börjar säkert regna snart. Tid för läsning.
Dagens Nyheter har en intressant artikel om den norska kriminologen Nils Christie idag (kan tyvärr inte länka för DN har ännu klockan 12.15 inte lagt ut artikeln på nätet). Christies bok "Lagom mycket kriminalitet" har nyligen kommit ut på svenska (Natur o Kultur).
Den 76-årige före detta professorn i kriminologi vid Oslo universitet hör till de kriminologer som alltid arbetat för en humanare fångvård. Han jämför bland annat USA och Kanada. Kanada har 116 fångar per 100.000 invånare medan det i USA finns 730 fångar per 100.000 invånare - alltså sex gånger fler.
"Kanada har jämt och uthålligt minskat antalet fångar under senare år medan USA har gått i motsatt riktning. En slutsats är att när det gäller att kontrollera att kriminaliteten är vi inte styrda av ett oavvisligt öde utan av politiska beslut som grundar sig på olika valmöjligheter", säger Christie till DN.
Dagens svenska debatt handlar alltför ofta om hårdare straff och tuffare tag mot brottslingarna. Christies fråga om det inte finns andra lösningar än straff är väl värd att fundera över.
Tyvärr tycks även socialdemokratin gå åt "hårdare-straff-hållet" i någon sorts iver att inte låta moderaterna ta över den kriminalpolitiska debatten.
Det finns dock undantag. Jag har hittat en ung socialdemokratisk bloggare - Amir Sariaslan - som bor i Stockholm och pluggar kriminologi. Han ägnar så gott som hela sin blogg åt dessa angelägna frågor.
Jusititeminister Bodström borde läsa Sariaslans blogg.


Kommentarer

hits