Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetInfo
1999
 

Här är femte lektionen i vår journalistskola. Denna gång handlar det om några handfasta skrivtips.

Så blir din text mer lättläst :

1. Det är ingen skam att sätta punkt. En läsvänlig mening har sällan mer än 20-25 ord.

2. Har du många saker att säga - ta en sak i taget.

3. Välj ord som läsaren förstår. Måste du använda ett svårt ord, tänk då på att det inte är förbjudet att förklara det.

4. Smittas inte av substantivsjukan! Skriv inte "företar en undersökning" - skriv "undersöker" i stället.

5. Var gärna högervriden! Sätt huvudverbet långt till vänster i satsen och smeta ut resten av innehållet åt höger i meningen.

6. Motstå frestelsen att använda främmande ord, modeord och vetenskapligt klingande påfågelsord som utsmyckning.

7. Uttryck dig konkret. Skriv "spade", inte "grävredskap".

8. Var sparsam med ord och bokstäver. Oftast är det bättre att skriva kort än långt.

9. Använd ett personligt tonfall. Ord som du, jag, ni, vi är tillåtna i skrift också.

10. Låt örat kontrollera! Läs högt för dig själv det du skrivit och lyssna på hur det låter.

Fler lektioner på gång - så håll ut!