Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetInfo
2000
 

Så här gör du en intervju
Här är tredje lektionen i vår journalistskola. Denna gång handlar det om den svåra konsten att intervjua.

Intervjun är både en journalistisk arbetsmetod för att samla in fakta och en journalistisk form.
Det finns många typer av intervjuer från den allra enklaste fråga-svar-intervjun till rejäla djupintervjuer.

Arbetet med en intervju kan man dela upp i följande moment:

Förberedelse
Samtalet (själva intervjun)
Utskrift
Kontroll

Det första man bör göra som journalist är att förbereda sig. Det handlar om att ta reda på så mycket som möjligt om den person eller det ämne som intervjun ska handla om. Läs klipp, kolla i biografiska handböcker, prata med grannar, vänner, anhöriga och arbetskamrater. Det kallas på journalistspråk "att göra research".

"Det finns bara en stjärna
i en intervju
- och det är inte du!"

John Sawatsky Journalist
Sen är det dags att sätta ihop några bra frågor. Ett vanligt nybörjarfel är att skriva ner en massa frågor på ett papper. Sen sitter man under hela intervjun och är nervös att man inte ska få ställa alla sina frågor. Och då lyssnar man inte på vad intervjupersonen säger.
Det är bättre att ha 5-6 bra frågor med sig och ställa dem. Sen lyssnar man uppmärksamt och ställer bra följdfrågor.
Det är inte hur många frågor man ställer som är poängen utan hur effektiva de är.

En bra intervju ska vara som ett samtal, inte något förhör. Gå inte ut för hårt och provocera inte. Det viktigaste är faktiskt att lyssna. Både på det som sägs och det som inte sägs.
Ställ bara en fråga åt gången. Börja gärna med en fråga som den du intervjuar har lätt att svara på. Det är ett bra sätt att komma igång.

Undvik frågor som bara ger ja- eller nej-svar. Det är den intervjuade som ska säga saker - inte journalisten! Styr inte svaren, men styr intervjuns idé och uppläggning. Låt inte den intervjuade ta över kommandot.

Var noga med anteckningarna, men anteckna bara det som är intressant, tillför något nytt och berör ämnet.
Försök träna upp minnet Sägs något som du tycker är så viktigt att du vill citera - det vill säga upprepa exakt vad personen sa - måste du anteckna ordagrant.

När du skriver ut intervjun är frågorna i allmänhet av underordnad betydelse. Därför finns det ingen anledning att ha med dem i den färdiga artikeln. (Undantaget är fråga-svar-intervjuer)
Vi brukar säga: "Frågorna har journalisten med sig till intervjun - det är svaren läsaren vill ta del av."

Nästa lektion: Så redigerar du din tidning.