Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetInfo
2000
 

Så blir du en ny stjärnreporter
Så gör du en intervju
Så redigerar du din tidning
Tio tips för en bättre artikel
Stavas det f-n eller fan? Kolla TT-språket!

Lär dig skriva journalistiskt
Här är första lektionen. Vi börjar med några journalistiska ord och begrepp

Rubbe = rubrik. Ska vara sann, slagkraftig och säljande. Innehållet i rubriken ska ha täckning i texten. Använd gärna färgstarka verb - men undvik många och långa ord. Försök trimma dina rubriker - det vill säga ta bort alla onödiga ord!

Ingress = första delen i en artikel. 25-40 ord (2-3 stycken/utgångar). Skrivs ofta med lite större och fetare stil. Ingressens uppgift är att gripa tag i läsaren, göra honom nyfiken och locka till fortsatt läsning. I rena nyhetsartiklar svarar ingressen ofta på någon/några av frågorna: vem?, vad?, var?, när?, hur? och varför?

Bildtext = text under varje bild i tidningen. Ska hjälpa läsaren att få ut mesta möjliga information av bilden. Bildtexter har högt läsvärde. Försök därför berätta något mer än vad som framgår av själva bilden.

Mellis =mellanrubrik. En eller två rader som sätts med lite fetare stil. Bryter upp en längre artikel i kortare avsnitt så att den blir mer lättläst. Innehållet i mellanrubriken ska peka framåt på något som kommer i texten strax efter mellanrubriken. Ska locka till fortsatt läsning.

Utgång = nytt stycke. Markeras ofta i text med ett indrag.

Pratminus = tecken (-) som anger att någon säger något i direkt tal.

Byline = namnet på den eller de som skrivit artikeln eller tagit bilden. Sätts ofta sist i artikeln.

Nästa lektion: Så blir du en ny stjärnreporter