Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetInfo
2000
  

Regler och villkor för Aftonbladet på nätet
Information om de regler och villkor som gäller för dig som använder Aftonbladets elektroniska tjänst


Här får Du information om de regler och villkor som gäller vid användandet av Aftonbladets elektroniska tjänst. Det är därför viktigt att du läser igenom den. Informationen finns tillgänglig för alla användare och varje användare anses därför ha tagit del av den. Det är därför viktigt att du också regelbundet kontrollerar eventuella ändringar.
  
Text: Kalle Jungkvist Ansvarig utgivare
Jag heter Kalle Jungkvist och är ansvarig utgivare för Aftonbladets elektroniska tjänst. Det betyder att jag enligt yttrandefrihetsgrundlagen är ensam ansvarig för allt innehåll som vi själva publicerar. Det betyder också att jag bestämmer över innehållet på så sätt att inget får publiceras mot min vilja.

Eftersom grundlagen gäller för vår tjänst gäller också meddelarfriheten.
Det betyder att jag tar ansvaret också för nyhetstips eller andra uppgifter som du lämnar till oss för eventuell publicering. Du har då rätt att vara anonym, vi har tystnadsplikt om din identitet, och myndigheter får inte försöka ta reda på vem du är. En annan effekt av grundlagsskyddet är att personuppgiftslagen (PUL) inte gäller här.

Observera att om du deltar i chatt eller på annat sätt gör egna inlägg direkt i vår tjänst är det dock du själv som ansvarar för innehållet (se mera nedan).


Upphovsrätt
Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar o s v - som publiceras inom Aftonbladets elektroniska tjänst är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjuden och förutsätter tillstånd av Aftonbladet.

Det betyder t ex att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Observera att för skolor gäller inte det s k Bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste sålunda ha tillstånd.

Som användare av tjänsten får du enbart använda materialet för privat bruk.

Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen, d v s i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa.

Det innebär att man endast får citera för att kritisera eller belysa någon annans verk eller för att underbygga ett eget ställningstagande. Man kan däremot inte vidarebefordra någon annans verk som ett självständigt inslag i det egna arbetet.

Även om du fått tillstånd att använda material ur Aftonbladet får du inte använda materialet så att medarbetarens ideella rätt enligt upphovsrättslagen kränks. Det betyder att medarbetarens namn skall anges i enlighet med god sed samt att du inte får ändra eller återge materialet på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande för denne.


Chatt m m
I fråga om chatt och andra tjänster där du medverkar direkt med egna inlägg gäller inte utgivaransvaret. I dessa fall svarar du själv för dina inlägg.

Det du skriver i dina inlägg eller bidrag får därför inte:

a) kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
b) innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
c) innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
d) innebära att du bryter en tystnadsplikt
e) innefatta spridning av datavirus
f) innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet

Du material du bidrar med får bara vara sådant som du själv skrivit och har upphovsrätten till eller som du fått tillstånd till att använda från den som har upphovsrätten till det.

Om du gör inlägg eller bidrag medger du att Aftonbladet utan ersättning får lagra, tillhandahålla och sprida materialet till andra.

Respektera därutöver sedvanlig "Netikett", d v s tala om vad du heter, undvik kränkande påhopp och beskyllningar mot andra deltagare samt ord eller annat som andra kan uppfatta som stötande.

Observera att om d u inte respekterar dessa regler och villkor kan du bli avstängd från fortsatt deltagande. Om dina inlägg eller bidrag på grund av sitt innehåll eller på annat sätt leder till att Aftonbladet blir skadeståndsskyldig gentemot tredje man kan du också bli skyldig att hålla Aftonbladet skadeslös.

Kalle Jungkvist
Chefredaktör, ansvarig utgivare
kalle.jungkvist@aftonbladet.se