Övre raden från vänster:

Kristina Kamp, 1957, suppleant.

Journalist på Aftonbladet.
Arbetstagarrepresentant,
Aftonbladets Journalistklubb.

 

Torsten Zöllmann, 1964, suppleant.

Kvalitetsansvarig på Aftonbladets annons-
avdelning. Arbetstagarrepresentant, Aftonbladets Tjänstemanna-
förbundsklubb, HTF.

 

Erland Olausson, 1949.

Kanslichef Landsorganisationen i Sverige, LO.

Styrelseåtaganden:
styrelseordförande i LO-Rättsskydd AB,
styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

 

Inga-Lill Landqvist Westh, 1942,

suppleant. 3:e ordförande Lands-organisationen i Sverige, LO.

Styrelseåtaganden: vice ordförande i Folkets Hus Riks-
organisation, vice ordförande i Kooperationens Pensions-
anstalt.

 

Aslak Ona, 1943.

Verkställande direktör Verdens Gang AS.

Styrelseåtaganden: styrelseordförande i Schibsted Trykk AS, styrelseledamot i Norsk Telegrambyrå AS.

Mittenraden från vänster:

Karl-Evert Oskarsson, 1943.

Förbundskassör Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Styrelseåtaganden: styrelseledamot i Folksam Ömsesidig sakförsäkring, styrelseledamot i Wihlborg & Son Publikt AB, styrelseledamot i Bergaliden AB, styrelseordförande i Sparbanken Kungsholmen /Vasastan.

 

Bengt Falk, 1938.

Grafiker på Aftonbladet. Arbetstagarrepresentant, Aftonbladets Grafiska Personalklubb.

 

Susanne Wixe, 1959.

Journalist på Aftonbladet. Arbetstagarrepresentant, Aftonbladets Journalistklubb.

 

Tinius Nagell-Erichsen, 1934. Styrelseordförande Schibsted ASA.

Styrelseåtaganden: styrelseledamot i Aftenposten AS, styrelseordförande i Faedrelandsvennen AS.

 

Kurt Norberg, 1944.

Ekonomichef Landsorganisationen i Sverige, LO.

Styrelseåtaganden: styrelseledamot i LO Media AB, styrelseledamot i Pensionsgaranti AMFK, AMF-P, AMF-S AFA, styrelseledamot i Nordbanken Region Stockholm, styrelse-
ledamot i JM Byggnads- och Fastighets AB.

Undre raden från vänster:

Bertil Jonsson, 1940.

Vice ordförande. Ordförande Landsorganisationen i Sverige, LO.

Styrelseåtaganden: styrelseordförande i Folksam, styrelseledamot i AMF-
bolagen, styrelseledamot i SAS Sverige AB, styrelseledamot i 4:e AP-fonden.

 

Gunnar Strömblad, 1951.

Verkställande direktör Aftonbladet.

 

Birger Magnus, 1955.

Ordförande. Koncerndirektör Tryckte Media Schibsted AS.

Styrelseåtaganden: styrelseledamot i Aftenposten AS, styrelseledamot i Verdens Gang AS, styrelseordförande i Scandinavia Online, styrelse-
ordförande i Scanfoto AS.

 

Thorbjörn Larsson, 1945.

Chefredaktör, ansvarig utgivare och vice verkställande direktör Aftonbladet.

 

Rolf Alsing, 1948.

Politisk chefredaktör.

 

Saknas på bilden:

Kjell Aamot, 1950, suppleant.

Koncernchef Schibsted ASA.

Styrelseåtaganden: styrelseordförande i Aften-
posten AS, styrelseordförande i Verdens Gang AS, styrelse-
ledamot i Christiania Bank & Kreditkasse AS.

Aftonbladet, Innehåll, Månad för månad, Verksamheten, VD-kommentar, Ledningsgruppen,
Styrelsen, Ett dygn, årsredovisning, Sammandrag, English Summary, E-mail