Aftonbladet

Två av tio män känslomässigt isolerade

STOCKHOLM.
En ännu opublicerad undersökning visar att två av tio män mellan 50 och 80 år inte har någon - partner, manliga eller kvinnliga vänner, barn, präster eller psykologer -att anförtro sina djupare känslor, skriver Dagens Nyheter.
  Resultatet bekräftar en allmän uppfattning om mäns känslomässiga isolering men är ändå alarmerande, anser Asgeir Helgason, forskare vid Samhällsmedicin Syd inom Stockholms läns landsting.
  - Undersökningen handlar alltså inte om mäns vänskap utan om de har någon att anförtro sig åt på ett djupare plan när de känner sig små, rädda, gråtfärdiga, har problem i äktenskapet eller går genom andra känslomässiga svårigheter, poängterar Helgason för TT.
  Han började att fråga 450 patienter med prostatacancer om deras känsloliv. De många negativa svaren gjorde att han beslutade sig för att också fråga ut 450 slumpvis utvalda män mellan 50 och 80 år i länet.
  Också män med en partner saknar i många fall någon att tala med. Sju av tio hävdar att de kan prata om känslor med sin livskamrat. Endast en av tio har dock emotionella förbindelser med någon annan än partnern.

Männens signaler
  Asgeir Helgason säger att han är förvånad över att mönstret ser likadant ut för männen med prostatacancer.
  - Jag trodde att fler skulle uppge att de hade någon att tala med. Jag hade väntat mig att sjukvården skulle ha försökt bryta genom männens emotionella pansar, de lider ju trots allt av en livshotande sjukdom. Tyvärr är det inte så.
  Helgasons slutsats är att vårdapparaten saknar en beredskap för att tolka mäns känslomässiga signaler.
  - När det gäller kvinnor är bilden sannolikt en annan. Kvinnor har lättare att själva ta initiativet till kontakt med vårdpersonalen. Dessutom är det huvudsakligen kvinnor som sköter den rutinmässiga kontakten med patienterna.
  Vilka följder får då männens känslomässiga isolering?

Räds ensamheten
  - Andra forskare har konstaterat att män ofta inleder en relation med en annan kvinna innan de törs bryta upp ur sitt förhållande. Kvinnan däremot väljer att leva ensam efter skilsmässan. Det kan hänga samman med att kvinnan har känslomässiga kontakter utanför förhållandet medan mannen är rädd för att bli ensam och isolerad.
  Bristen på känslomässiga kontakter kan också vålla hälsoproblem. Det hämmade känslolivet ger stressymptom, vilka kan leda till hjärt-kärlsjukdomar och ett sämre immunförsvar.
  Under våren ska en forskargrupp vid Karolinska institutet genomföra en liknande undersökning om kvinnors känsloliv.
Publicerad: 1999-01-14

© Aftonbladet Nya Medier
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: [email protected]
Ring: 08 - 411 11 11