Köp Plus här

Naturvårdsverket vill ha fler rovdjur

STOCKHOLM. Det är önskvärt med en stam på 500 vargar i Sverige - men bara om de skador djuren orsakar kan hållas på en rimlig nivå.
  Det anser Naturvårdsverket som på onsdagen presenterade nya åtgärdsprogram för de stora rovdjuren.

  
FAKTA: DE STORA ROVDJUREN
Sverige har länge haft mycket svaga stammar av de stora rovdjuren men under 1990-talet har en stark återhämtning skett:
  • Varg: Nära att utrotas helt i mitten på 1960-talet. Viss ökning under 1980-talet. Stadig ökning från och med 1992. I dag 70-90 djur.
  • Björn: Endast 130 djur fanns kvar 1930. Sedan dess stadig ökning. I dag över 1 000 djur.
  • Järv: Cirka 100 djur runt 1960. Ingen ökning förrän i början av 1990-talet. I dag cirka 270 djur.
  • Lodjur: Nära att utrotas helt i mitten av 1920-talet. Sedan ökning fram till mitten av 1970-talet då stammen uppskattades till 500-1 200 djur. Minskade sedan för att på nytt öka under 1990-talet. I dag 1 000-1 500 djur.

Samtidigt gav verket sitt remissvar på den statliga rovdjursutredningen som presenterades tidigare i år.
  Av båda rapporterna framgår att verket tycker att utredningen varit för snål när det gäller hur stora stammar av rovdjur Sverige ska ha i framtiden.
  - Utredningen talade om miniminivåer för alla arter. Tyvärr har siffrorna kommit att uppfattas som maximinivåer, säger Robert Franzén, rovdjursansvarig på verket.
  För vargstammen, som i dag omfattar runt 80 djur i Sverige och Norge tillsammans, anser utredaren Sören Ekström att målet borde vara en miniminivå på 200 djur. Naturvårdsverket accepterar siffran men vill dessutom ha en nationell miniminivå på 150 vargar enbart för Sverige.
  - Vi kan inte förlita oss på Norge utan måste ta vårt eget ansvar, säger Franzén.

500 vargar?
  Dessutom anser Franzén att man i stället för att räkna individer borde räkna årliga föryngringar. I så fall blir målet 15 föryngringar årligen i Sverige - och verket vill att det ska nås före år 2010. Därefter lämnar han dörren öppen.
  - Genetikerna hävdar att 500 vargar är nödvändigt, annars finns det stor risk för genetiska skador. Vi håller med, men att sätta upp 500 vargar som mål vore att utmana opinionen i dagsläget. Framtiden får avgöra om en acceptans kan uppnås eller ej.
  Även när det gäller järven tycker verket att målet borde sättas högre än de 300 individer utredningen föreslagit. Verket vill ha minst 100 könsmogna honor, eller en stam på 500 djur.
  För björnen föreslog utredaren en miniminivå på 1 000 djur, vilket är den stam Sverige har i dag. Verket föreslår ett "långsiktigt" mål på 150 föryngringar per år, vilket motsvarar en stam på cirka 1 500 djur.

Nej till fri skyddsjakt
  När det gäller lodjuret vill verket ha 300 föryngringar per år, eller cirka 1 500 individer - ungefär den stam som finns i dag. Utredningen däremot talar om 1 000 djur som miniminivå.
  - Det skulle betyda en minskning jämfört med i dag, vilket vi motsätter oss, säger Franzén.
  Naturvårdsverket tror också att beslut om skyddsjakt kan delegeras till länsstyrelserna i framtiden - men då måste man först bestämma en miniminivå för varje län, annars finns det risk för alltför frikostig tilldelning till jägarna.
  Däremot avstyrker man bestämt den typ av skyddsjakt som ger tamdjursägaren rätt att på eget initiativ skjuta rovdjur.
  - Det är som att legalisera olaga jakt. Risken för missbruk är alltför stor, säger Franzén.
Publicerad: 2000-06-28


Tipsa Aftonbladet

SMS/MMS 71000, telefon 08-411 11 11, e-post [email protected]
Upp

Tjänstgörande redaktör: Fredrik Palmqvist

Chefredaktör, ansvarig utgivare och vd: Jan Helin

Stf ansvarig utgivare: Lena Mellin

Sajtchef: Andreas Aspegren

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Telefon växel: 08 725 20 00

Kontakt: fö[email protected]

Aftonbladet Plus KundcenterE-post

Org.nr: 556100-1123

Momsregistreringsnr: SE 556100-112301

© Aftonbladet Hierta AB

Tipsa Aftonbladet 71000
MMS/SMS
71000
E-post
Telefon
08-411 11 11
Onsdag 12-09-19
Sök på Aftonbladet