Aftonbladet

Fritt fram för barnreklam i TV 3 och Kanal 5

STOCKHOLM.
Målet har prövats av EU-domstolen, som förra året kom fram till att förbudet mot att sända reklam till barn under tolv år bara kan tillämpas på TV 4, som sänder sina program från Sverige. Samma regler går däremot inte att tillämpa på TV 3 ansåg EU-domstolen, då kanalen sänder från Storbritannien och därmed lyder under det landets lagar. Marknadsdomstolen gick i sitt beslut på fredagen på samma linje som EU-domstolen.
  Marita Ulvskog menar att domen visar att den svenska marknadsföringslagen om vilseledande reklam gäller i Sverige, oavsett om det handlar om TV 4 eller TV 3.
  - Visserligen är det tråkigt att själva barnreklamförbudet inte gäller för TV 3, men det finns goda chanser att det kommer att bli så. Intresset från bland annat Storbritannien om att förbudet ska ingå i EU:s lagstiftning är stort, säger Ulvskog.
  Domen skulle kunna ses som ett bakslag för Konsumentombudsmannen (KO), som sedan 1995 försökt stoppa barnreklam i TV 3, men även KO Axel Edling anser att domen till övervägande del är en seger för svensk lagstiftning.
  - Jag är glad och lättad, även om det fortfarande finns mycket att kämpa för, säger han.
  Det hela handlar egentligen om plastdinosaurier. I reklaminslag som 1994 sändes i både TV 3 och TV 4 lockade italienska barntidningsförlaget De Agostini med en dinosauriebyggsats som bara kostade 7:50. Men för att få hela satsen fick barnen eller föräldrarna betala nästan 600 kronor.
  KO reagerade, yrkade på förbud och hävdade både att reklamen var vilseledande och därmed bröt mot marknadsföringslagen och att det dessutom är förbjudet i Sverige att rikta tv-reklam till barn under tolv år.
  Eftersom Sverige var på väg in i EU ville Marknadsdomstolen inte avgöra målet utan att höra EU-domstolen i Luxemburg. Förra sommaren kom utslaget som innebar att reklamkanaler som sänder från utlandet ska få sända reklam riktad till svenska barn. Samtidigt fick Sverige rätt att tillämpa marknadsföringslagen på reklaminslagen i TV 3 och i andra kanaler som sänder från utlandet.
  De Agostini har i Marknadsdomstolen hävdat att även TV 4 måste öppnas för barnreklam. Förlaget anser att förbudet diskriminerar dem gentemot svenska förlag som har etablerat andra kanaler för sin reklam.
  Marknadsdomstolen anser att barnreklamförbudet slår lika mot svenska och utländska företag och slår slutgiltigt fast att barnreklam inte får sändas i TV4.
Publicerad: 1998-11-20

© Aftonbladet Nya Medier
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: [email protected]
Ring: 08 - 411 11 11