Aftonbladet
Hur uttalar du det nya året?
Ställningen just nu:
Tjugohundra (35.0 %) Alternativ ALT1
Tvåtusen (65.0 %) Alternativ ALT2

Totalt har 12038 personer röstat.
Omröstningen startade 1999-01-01 00:00
Uppdatera Stäng
Tack för att du gör din röst hörd på aftonbladet.se!
Omröstningen ger en bild av vad Aftonbladets nätläsare tycker. Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten i sin helhet.
Rösta på fler frågor.
0.09