Aftonbladet
Fildelar du på nätet?
Ställningen just nu:
Ja, ofta (44.6 %) Alternativ ALT1
Bara någon gång ibland (27.2 %) Alternativ ALT2
Nej, aldrig (28.2 %) Alternativ ALT3

Totalt har 26146 personer röstat.
Omröstningen startade 2010-10-26 08:05
Uppdatera Stäng
Tack för att du gör din röst hörd på aftonbladet.se!
Omröstningen ger en bild av vad Aftonbladets nätläsare tycker. Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten i sin helhet.
Rösta på fler frågor.
0.075